Fritagelse

Del via:

Alle virksomheder skal betale et erhvervsaffaldsgebyr uanset om de er tilmeldt genbrugspladserne eller ej. Gebyret dækker myndighedens administrationsudgifter til f.eks. affaldsplaner, kampagner og information. Derfor bliver det gebyr nogle steder bare kaldt administrationsgebyret.

Roskilde

Information, regler og ansøgningssystem (link til Roskilde Kommunes hjemmeside) 

Lejre

Information, regler og ansøgningssystem (link til Lejre Kommunes hjemmeside)

Holbæk  

Hvem skal betale?
Alle virksomheder, som er registreret med en virksomhed eller en produktionsenhed (P-nummer) i Holbæk Kommune, skal betale administrationsgebyr for erhvervsaffald. Det er virksomhedens P-nummer, som er grundlag for det gebyr, som virksomhederne opkræves. Hvis virksomheden har flere P-numre, fremsendes der en regning for hvert P-nummer.

Har du fået brev, skal du formentlig betale gebyret?
Vi sender ikke breve til virksomheder under omsætningsgrænsen (2016-tal fra SKAT), og heller ikke til virksomheder i brancher som er fritaget i Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og 9. I enkelte tilfælde har SKAT ikke opgivet et tal, men hvis man ved fremsendelse af regnskab kan dokumentere, at omsætningen for to år siden ikke oversteg 300.000 kr., kan man søge efter kategori 1.

Vær opmærksom på at myndigheden vurderer, at meget få virksomheder vil kunne blive fritaget, fordi de ikke har nogen form for affaldsproduktion

Hvem kan undgå gebyret?
1. Virksomheder med omsætning under 300.000 kr. i 2016 
2. Virksomheder, som kan dokumentere, at det ikke har nogen form for affaldsproduktion

Er din virksomhed startet i 2017 eller efter, kan du kun søge i kategori 2.

Bemærk: Hvis du benytter genbrugspladserne, vil du altid blive opkrævet administrationsgebyr. Det gælder også selvom din virksomhed som udgangspunkt er blevet fritaget for betaling.

Før du søger om fritagelse
Tjek Miljøstyrelsen oversigt over virksomhedstyper, der altid har affald. Listen er opdelt efter branchekode.

Søg om fritagelse
Hvis du vil søge om fritagelse, skal du udfylde formularen på www.virk.dk

Ansøgningsfristen for 2018 er torsdag d. 16. august.

Tjek din virksomheds oplysninger i CVR

Det er vigtigt, at din virksomheds oplysninger i CVR er korrekte, herunder virksomhedens branchekode og oplysninger på det enkelte P-nummer. Hvis der er fejl og mangler i oplysningerne, skal I selv rette dem på www.letnok.dk