Fritagelse for afledningsbidrag for erhverv

Required
Required
Required
Required
Required

For at opnå fritagelse for at betale vandafledningsafgift skal du desuden:

  • Vedlægge en plantegning af virksomhedens vandinstallation.
  • Vedlægge et vanddiagram.
  • Vedlægge kloakplan i de tilfælde, hvor det er relevant.

På plantegningen skal du enten:

  • Indtegne et forslag til hvor en bimåler er installeret/skal installeres. Bimåleren skal bruges til at måle, at den vandmængde som angives i skemaet er den korrekte.
  • Markere hvor den eksisterende hovedmåler er installeret.

Bemærk, det er ikke muligt at søge om fritagelse for betaling med tilbagevirkende kraft.