Spring til indhold

Hold dig orienteret om vores drift under corona-situationen. Læs mere

Bjergmarken Renseanlæg
Nyheder

Fors A/S udnytter spildevand til fjernvarme

Godt nyt til alle fjernvarmekunder i Roskilde. Kommunen har netop godkendt Fors A/S’ planer om at etablere et nyt varmepumpeanlæg, som udnytter varmen i spildevand.

Det er både godt for økonomien og for miljøet, at Fors A/S nu kan komme videre med etableringen af fjernvarmepumpen på 8 MW på Bjergmarken Renseanlæg i Roskilde Kommune.

”Vi har noget renset spildevand, som er varmt, og som vi pt. udleder i fjorden, der ikke har gavn af varmen. Nu kan vi i stedet udnytte den varme direkte til at lave grønnere og billigere fjernvarme til vores kunder. Det giver jo bare god mening på så mange planer”, fortæller Lærke Ærenlund, projektleder hos Fors A/S.

Pumpen vil resultere i, at 14% af den samlede mængde fjernvarme i Roskilde bliver grønnere og samtidig lokalt produceret. Det svarer til 3.500 husstandes årlige fjernvarmeforbrug.

”Men det er ikke den eneste gevinst. For når vi tilfører varmt vand til fjernvarmenettet fra Bjergmarken Renseanlæg, vil det medføre, at temperaturen og derved også varmetabet i hele hovedcentral-nettet kan sænkes. Og derved sparer vi endnu flere penge til fordel for vores kunder”, fortsætter Lærke Ærenlund.

Fjernvarmen produceres ved at hive varmen ud af det færdigrensede spildevand på Bjergmarken Renseanlæg, som dagligt håndterer spildevand fra cirka 50.000 kunder. Fjernvarmen bliver herefter ført fra renseanlægget til Møllehusvej, hvor varmen bliver sendt videre ud i det eksisterende fjernvarmenet.

Beregningerne viser, at Fors A/S over 20 år kan spare 135 millioner kroner i udgifter til fjernvarme. Anlægget vil være betalt af på under fem år, hvilket er en kort tilbagebetalingstid for et anlæg i denne størrelse. Anlægget skal efter planen være i drift senest november 2020.