Spring til indhold

OBS: Jernløse Selvbetjeningsplads er midlertidigt lukket i ugerne 37-39. Læs mere.

Bjergmarken Renseanlæg
Nyheder

Fors A/S sikrer, at forurenet slam ikke ender i naturen

En forurening af spildevandsslammet i Ejby gør, at Fors A/S sætter ind med ekstra ressourcer for at redde naturen fra forurening.

Hvis du kører forbi Ejby Renseanlæg, ser du, at der holder en stor trailer, der er koblet til renseanlægget. Flere har undret sig over, hvad den gør godt for, og andre bekymrer sig om, den leder forurenet spildevand ud i fjord og vandløb.

Forsyningsselskabet Fors A/S forsikrer, at der ikke er tale om, at der sker en forurening af naturen fra renseanlægget. Tværtimod er der tale om en mobil slamafvander, der behandler forurenet slam fra spildevandet fra Ejby og området omkring, så det netop ikke ender i naturen.

”Desværre har vi fundet forurenet slam i spildevandet fra Ejby. Normalt kan vi genanvende slammet til landbrugsjord, fordi der er gode gødningsstoffer i, men det kan vi ikke, når det er forurenet. Vi har sat en mobil slamafvander op for at sikre, at vi ikke blander det gode slam og det forurenede slam. Så vores kunder kan være helt trygge omkring, at vi ikke leder forurening ud i naturen,” fortæller spildevandschef John Metzsch fra Fors A/S.

Fors A/S ved endnu ikke, hvor forureningen kommer fra, men de ved, at der er tale om en forhøjet koncentration af stoffet PAH (Polycykliske aromatiske kulbrinter). Det kommer fra forskellige tjærestoffer og ses typisk fra asfalt- og tjærevirksomheder, asfaltarbejde, gasværker, skibsværfter og træimprægneringsvirksomheder.

”Vi er sammen med myndighederne i gang med at undersøge, hvor forureningen kommer fra. Så længe vi kan måle forureningen, sorterer vi det fra og kører det til deponi. Det er dog en dyr løsning, fordi vi før kunne afsætte det gode slam som gødning til landbrugsjord, men nu skal vi betale for at komme af med det forurenede slam,” siger John Metzsch.

Fors A/S hører gerne fra folk, der har kendskab til den mulige forureningskilde.