Spring til indhold
Nyheder

Fors A/S og Vindinge Vandværk etablerer ny nødforbindelse

lndbyggerne i Vindinge behøver ikke frygte, at de en dag står uden rent drikkevand i hanerne. Nyetableret nødforbindelse fra Fors A/s skal fremover sikre, at indbyggerne i Vindinge også i nødstilfælde har en sikker og stabil vandforsyning.

Vindinge Vandværk og forsyningsselskabet Fors A/s har anlagt og indgået en
aftale om en ny nødforbindelse, som øger forsyningssikkerheden i Vindinge
væsentligt.

De to parter har gennem længere tid haft en god og konstruktiv dialog, som
nu munder ud i en nødforbindelse fra Fors A/s’ forsyningsnet til det lokale
vandværk. Dermed er indbyggerne i Vindinge fremover også sikret rent
drikkevand i hanerne i situationer, hvor Vindinge Vandværk af en eller anden grund ikke selv kan opretholde normal drift.

– Jeg er rigtig glad for, at vi er lykkes med at lave en aftale sammen med Fors
A/S, som kan forsyne os med rent drikkevand i en situation, hvor vi har brug for et planlagt midlertidigt stop af vandværket, men også hvis der skulle opstå behov for at få tilført ekstra forsyning. Så kan Fors åbne for nødforbindelsen, og dermed sikre, at alle vores kunder fortsat har adgang til rent vand, eller med andre ord – at de oplever ”normalforsyning”, siger formand for Vindinge Vandværk, Jens Sørensen.

Vandet, som Fors A/s i givet fald skal levere til kunderne i Vindinge, kommer
fra Hornsherredværket. Kvaliteten bliver er løbende blevet testet, og den seneste og
meget omfattende test dokumenterede endnu en gang, at vandet fra Fors
A/s’ egne drikkevandsboringer er helt fri for flourstoffer, der også er kendt
som PFAS. Der samme gælder i øvrigt også for drikkevandsboringerne i Vindinge.

– Kundernes forsyningssikkerhed og sundhed er helt afgørende i vores
arbejde med at levere drikkevand. Aftalen, vi har indgået med Vindinge
Vandværk, viser, at vi med god og konstruktiv dialog kan indgå vigtige
aftaler på tværs af forsyningsgrænser, og dermed bidrage til, at der altid er
rent vand til kunderne i Vindinge. Desuden er jeg rigtig glad for, at vi på
baggrund af den seneste undersøgelse kan sige til folk i Vindinge, at de
også med ro i sindet kan drikke fra vandhanen, når det er os, der leverer det, siger
vandplanlægger i Fors A/S, Berit Godskesen.

Fordi, Vindinge ligger højere i landskabet end Roskilde, har det været nødvendigt at etablere en trykforøger, som sikrer, at vandet har et tilstrækkeligt tryk, for at
nødforbindelsen er tilfredsstillende for Vindinges vandforbrugere. Derudover
medfører aftalen, at der udveksles vand dagligt for at undgå, at vandet står
for længe i vandrørene.

Det betyder, at en lille andel kunder vil opleve at få vand fra både Fors A/S og
Vindinge Vandværk, men det ændrer ikke deres kundeforhold til Fors A/S eller
Vindinge Vandværk.

Pressekontakt for medier og journalister

Få nyheder på mail Kontakt kundeservice