Spring til indhold
Nyheder

Fors A/S og Innargi indgår rammeaftale om geotermi til Holbæk

Forsyningsselskabet Fors A/S og geotermiselskabet Innargi har indgået en aftale om at se på mulighederne for geotermi i Holbæk. Holbæk er Danmarks største gasby, og Fors A/S står over for en stor opgave med at konvertere hele byen fra naturgas til fjernvarme over de kommende år. I den forbindelse kan geotermi potentielt dække ca. 60 % af fjernvarmebehovet med grøn, prisstabil og forsyningssikker varme.

De ca. 30.000 indbyggere i Holbæk er blandt de danskere, der mærker energikrisen hårdest. Stort set samtlige boliger er opvarmet med naturgas, og det gør byen til Danmarks største gasby. Derfor har Holbæk Kommune og Fors iværksat en storstilet plan, der i etaper skal få alle Holbæk-borgere over på fjernvarme. Én stor opgave er at rulle fjernvarmenettet ud, en anden stor opgave er at finde den rigtige sammensætning af energikilder, der skal sikre varme i rørene.

”Der er sket rigtigt meget med geotermi de seneste år i Danmark. Og meget tyder på, at den udvikling kan gøre geotermi attraktivt for os i samspil med andre varmekilder. Geotermi er en lokal og grøn varmekilde, som forhåbentlig kan være konkurrencedygtig i forhold til andre produktionsformer. Rammeaftalen med Innargi betyder, at vi sammen skal lave grundige beregninger, så vi kan vurdere, om geotermi er det mest attraktive alternativ for os,” siger programleder for fjernvarme i Fors A/S Camilla Hay.

Også Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, er glad for udsigterne til geotermi:

”Jeg glæder mig meget over de perspektiver, der ligger i at kunne anvende geotermi i vores kommune. Det kan blive et godt og vigtigt supplement til den kommende udrulning af fjernvarme. Her venter os en stor omlægningsopgave, da hele 64% af opvarmningen i Holbæk Kommune i dag er baseret på olie eller naturgas. Geotermi taler godt ind i vores ambitioner for den grønne omstilling med vedvarende og bæredygtige energikilder i varmeforsyningen,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Vurderingen er, at Holbæk skal forsynes med et til to brøndpar, som kan levere 15-30 MW. De analyser, som Fors og Innargi nu skal lave, vil give svaret på, hvad der er det bedste niveau for fjernvarmen i Holbæk.

Innargi har lovet, at den geotermiske varme kan leveres, så det passer med udbygningen af fjernvarmenettet i Holbæk. Det vil konkret sige mod slutningen af 2026. Det kan lade sig gøre, fordi Innargi tænker projektet sammen med virksomhedens store projekt i Aarhus, hvor EU’s største geotermiske fjernvarmeanlæg lige nu bygges i samarbejde med det aarhusianske forsyningsselskab, Kredsløb.

”For os er Holbæk noget helt særligt. Holbæk bygger et nyt og moderne fjernvarmenet, der er energieffektivt og holder temperaturen på ca. 80 grader om vinteren. Et sådant net er som skabt til geotermi, fordi vi forventer, at temperaturen på det geotermiske vand er mellem 60 og 80 grader. Det betyder, at vi skal bruge meget lidt strøm til varmepumper. Holbæk-borgerne er i en svær situation, og vi vil gerne stå på tæer sammen med Fors og kommunen for at få dette projekt til at lykkes inden for den ambitiøse tidsplan,” siger Samir Abboud, administrerende direktør for Innargi.

For yderligere oplysninger:

  • Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen via pressetelefonen på 7236 3448
  • Presse- og kommunikationschef i Fors, Mette Ryberg Herskind Tlf.: 5184 1446
  • Asbjørn Haugstrup, kommunikationsdirektør i Innargi på telefon 2672 9421.

Om geotermi

Geotermi er den varmeenergi, der stammer fra jordens indre. En til tre km nede i Danmarks undergrund er der mange steder 30-80 grader varmt geotermisk vand, som via dybe boringer kan pumpes op til overfla­den, hvorefter varmen overføres til vandet i fjernvarmenettet i et lukket kredsløb. Herefter pumpes det geotermiske vand ned i undergrunden igen. Afhængig af temperaturen fra undergrunden kan det være nødvendigt med en stor varmepumpe til at hæve temperaturen til det niveau, der er brug for i fjernvarmenettet.

Energipotentialet for geotermi er meget stort, men realiseringen af potentialet afhænger af forholdene i undergrunden (tilstrækkeligt flow og temperatur) og af, om der er tilgængelige arealer i nærheden af fjernvarmenettet. Det er generelt en stor udfordring at finde arealer til tekniske anlæg i tætte byområder.

Om parterne

Fors A/S er et lokalt forankret forsyningsselskab med cirka 200 medarbejdere, der leverer vand, fjernvarme, renser spildevand, indsamler affald og driver genbrugspladser. I alt når Fors hver dag 200.000 kunder med et eller flere af vores produkter.

Innargi A/S blev grundlagt i 2017 af A.P. Møller Holding A/S og ejes i dag af A.P. Møller Holding, ATP og NRGi. Innargis mission er at bringe geotermi i spil som kilde til varme i millioner af hjem med ekspertise fra et erfarent hold af geologer, reservoir-, facilitets- og boreingeniører samt via partnerskaber med fjernvarmeselskaber.

Pressekontakt for medier og journalister

Få nyheder på mail Kontakt kundeservice