Spring til indhold

Hold dig orienteret om vores drift under corona-situationen. Læs mere

Entreprenør
Nyheder

Fors A/S går nu i gang med at separatkloakere i Tølløse

Efter nogen forsinkelse går Fors A/S nu i gang med tredje etape af separatkloakeringen i Tølløse.

Fors A/S starter efter påske 2020 med at separatkloakere ejendommene på Lindevej, Rødtjørnevej og Birkevej, som stadig er fælleskloakerede.

”Vi står i en ekstraordinær situation lige nu, hvor det er vigtigt, at vi fortsætter de projekter, vi kan, så vi bidrager til at holde samfundet i gang,” udtaler Merete Gjelstrup, Projektleder hos Fors A/S.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand bliver adskilt i separate ledninger frem for at køre i et samlet rør.

”Formålet er at sikre, at det i fremtiden kun er spildevand, der løber videre til renseanlægget. Det er vigtigt i takt med, at vi får større regnmængder”, fortsætter Merete Gjelstrup, Projektleder hos Fors A/S.

Fors A/S vil løbende være i dialog med de kunder, som er omfattet af projektet. Kunder, som bliver påvirket af gravearbejdet i vejene fx i forbindelse med adgang til deres grund, vil også løbende blive orienteret.

Arbejdet omfatter opgravning på alle tre veje samt i jernbanearealet for enden af Lindevej. Under arbejdet vil det være nødvendigt at lave vejspærringer, og adgangen til de enkelte ejendomme kan derfor også blive midlertidig spærret. Der vil dog altid være adgang til fods. Arbejdet starter med gravearbejdet i banearealet, imens gravearbejdet i vejen starter sidst i maj. Første vej bliver Lindevej, herefter Rødtjørnevej og til sidst Birkevej.

Fors A/S tager i forbindelse med arbejdet alle de nødvendige forholdsregler i forhold til at minimere smitterisiko i forbindelse med coronavirus. Det betyder blandt andet, at der altid holdes god afstand, når det er nødvendigt at mødes, imens mange møder holdes via telefon, MS Teams eller Skype.

Efter planen vil arbejdet bliver udført i perioden ultimo april til ultimo oktober 2020, men Fors A/S tager forbehold for tidsplanen, da det kan være svært at forudse, hvilke konsekvenser udbruddet af coronavirus kan få for arbejdet.