Fors A/S effektiviserede for ni mio. kr. i 2016

Del via:

Fors A/S kommer ud af 2016 med et mindre underskud før skat og ekstraordinære reguleringer på ca. fire mio. kr. Årsregnskabet viser bl.a., at der allerede er store effektiviseringsgevinster som følge af fusionen mellem forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. Bestyrelsesformand Asger Kej betegner resultatet som tilfredsstillende.

Fors A/S, det fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner, kommer ud af sit første regnskabsår med et mindre underskud før skat og reguleringer på ca. fire mio. kr., hvilket er tæt på det balancerede regnskab, der er målet for Fors Holding A/S.

Resultatet for 2016 er præget af Fors-koncernens første år som samlet virksomhed. Her blev der investeret i at etablere en fælles virksomhed, i fælles profil og arbejdsgange, som i de kommende år skal gøre det muligt at opnå effektiviseringer på forsyningsområdet og bidrage til områdets udvikling bl.a. via en ambitiøs miljø- og klimaprofil.

”Samlet set er bestyrelsen tilfreds med resultatet for 2016. Fors A/S er ikke sat i verden for at lave overskud som kommercielle virksomheder. Et overskud hos os er tegn på, at vi har opkrævet for mange penge hos vores kunder. Et underskud er udtryk for, at vi kunne have opkrævet flere. Men vi skal ikke opbygge kapital og vil fortsat gerne forsøge at effektivisere driften. Derfor har vi i 2016 ikke skruet på priserne for at dække for underskuddet”, siger Asger Kej, formand for bestyrelsen.

Effektiviseringer i 2016 på ca. ni mio. kr.
Alene i 2016 opnåede Fors A/S effektiviseringer på den løbende drift gennem ændrede arbejdsgange og samling af opgaver for ca. ni mio. kroner svarende til ca. 4 pct. af de samlede drifts- og administrationsomkostninger. På sigt kommer arbejdet med at effektivisere driften kunderne til gode i form af lavere priser på affald-, varme, vand- og spildevandsområdet, der er Fors A/S’ fire forsyningsarter.

”Effektivisering af driften var jo et hovedbudskab fra vores tre ejer-kommuner ved etableringen af Fors A/S. Så jeg er glad for, at vores dygtige medarbejdere har fundet effektiviseringsgevinster for ni mio. kroner, selvom vi i det forgangne år primært har haft fokus på at få den nye organisation på plads. Allerede fra i år skruer vi op for arbejdet med at udvikle en smartere og mere effektiv drift”, siger adm. direktør Michael Brandt.

Engangsregulering holder priser i ro
Årsregnskabet 2016 indeholder dog også en engangs-regulering på 37 mio.kr. Den bidrager til, at det samlede resultatet efter skat og reguleringer for 2016 viser et underskud på 40 mio. kr.

Reguleringen påvirker det samlede regnskab negativt, og er foretaget, fordi Fors A/S på vand- og spildevandsområdet har valgt at holde priserne i ro, selv om der var basis for at opkræve 37 mio.kr. yderligere hos kunderne på de to områder.

”Vi har valgt ikke at opkræve de 37 mio. kr., selv om det påvirker vores samlede regnskab, fordi vi har et stærkt fokus på at holde priserne så lave som muligt, og fordi økonomien i vand- og spildevandsselskaberne under Fors A/S generelt set er sund og i balance”, siger Michael Brandt.

Generalforsamlingen i Fors A/S har tirsdag den 16. maj 2016 godkendt regnskabet.

Læs årsrapport 2016