Spring til indhold

Formular: Vandbrud

Der ydes kun refusion, hvis vandet ikke er ledt til kloak, jf. vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 2001 – Betalingsregler for spildevandsanlæg punkt 4.4.5

Bemærk: Der er selvrisiko på selve vandafgiften/prisen på 300 m³ pr. boligenhed ud over normalforbruget. Der opkræves et administrationsgebyr for behandling af vandbrudssagen. Se prisen her.

 

Se vejledning her.