Spring til indhold

Fjernvarme i Holbæk Kommune

Her kan du se, om du kan få fjernvarme og eventuelt hvornår, hvis du bor i Holbæk Kommune

Søg på din adresse, og se om du kan få fjernvarme

Hvis du bor i Holbæk Kommune, kan du indtaste din adresse i søgefunktionen herunder og se, om du kan få fjernvarme. Du kan også se, om du bor uden for et fjernvarmeområde:

Åbn søgefunktionen her, og se om fjernvarmen kommer til din adresse

Åbn kortet, og se hvor vi planlægger at udrulle fjernvarmen til:

På kortet nedenfor, kan du se hvor vi forventer at udrulle fjernvarmen til og hvornår. Kortet er delt op i tre farver, som hver har en betydning:

  • Mørkegrønt område: Der er allerede fjernvarme i dit område, hvilket betyder at du kan få fjernvarme
  • Grønt område: Fjernvarmen kommer til dig
  • Gult område: Fjernvarmen kommer måske kommer til dig. Et gult område kræver nærmere undersøgelse, et godkendt projektforslag og en tilslutning på 70% før vi med sikkerhed kan sige, at fjernvarmen kommer
  • Ingen farve: Det betyder, at du bor i et område, hvor det desværre ikke kan betale sig økonomisk at etablere fjernvarme. Fjernvarmen kommer derfor ikke til dit område i nærmeste fremtid

Åbn kortet her, og se om fjernvarmen kommer til dit område

Har du spørgsmål om fjernvarme?

Her finder du svar på oftest stillede spørgsmål for lige netop dit område. Du kan se på fjernvarmekortet, om dit område er mørkegrønt, grønt, gult eller ikke har nogen farve. Svarerne er henvendt til den farve, dit område tilhører.

Har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk. 

Use left and right arrows to navigate between tabs.

Mørkegrønne områder

Spørgsmål og svar

Kan jeg få fjernvarme?

Du bor i et allerede eksisterende fjernvarmeområde. Det betyder, at der allerede er fjernvarme i dit område.

Du kan tilmelde dig fjernvarmen her.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på fors@fors.dk eller 70 20 20 66 for at høre om mulighederne for at komme på fjernvarmenettet i dit område.

Hvor hurtigt kan jeg få fjernvarme i et allerede eksisterende fjernvarmeområde?

Vi har i øjeblikket rigtig travlt – også hos vores entreprenører. Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvornår vi præcist kommer og graver stikledningen ind. Har du tilmeldt dig fjernvarme i et eksisterende fjernvarmeområde, vil du blive kontaktet af os, så snart vi ved mere.

Hvordan tilmelder jeg mig fjernvarme?

Du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dig fjernvarmen her

Vi gør opmærksom på, vi har rigtig travlt i øjeblikket – og det gælder også hos vores entreprenører. Vi kan derfor desværre ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår vi præcist kommer og graver fjernvarmestikledningen ind.

Hvad koster det at få fjernvarme i et eksisterende fjernvarmeområde?

Du kan læse mere om vores gældende priser for fjernvarme her: https://www.fors.dk/priser/

Hvad koster fjernvarmen om året?

Du kan læse mere om vores gældende priser for fjernvarme her: https://www.fors.dk/priser/

Hvordan vil prisen udvikle sig de næste år?

Det er altid svært at spå om fremtiden, og prisen afhænger bl.a. af hvilken energikilde, der bliver brugt til at producere fjernvarme. Prisen kan stige, ligesom den også kan falde.

Fors A/S og dermed fjernvarmen drives efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at vi ikke må have hverken over- eller underskud i virksomheden. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi arbejder hele tiden på at nedbringe omkostningerne.

Alle vores omkostninger til drift, vedligeholdelse og nye projekter bliver fordelt ud på kunderne via priserne på de forskellige forsyningsydelser.

Hvor længe holder et fjernvarmeanlæg?

Den tekniske levetid er cirka 25 år.

Kan jeg få et fjernvarmeanlæg på abonnement?

Kan jeg få tilskud til afkobling af naturgas?

Vi betaler din afkobling af naturgas, så du skal ikke selv have penge op af lommen til den del.

Hvad er fjernvarme?

I grove træk er fjernvarme varmt vand fra et varmeværk, som bliver fordelt til boligerne via et isoleret rørsystem i jorden. I boligerne anvendes det varme vand til opvarmning via radiatorerne eller gulvvarme og til varmt vand i vandhaner, brusere og badekar. Når fjernvarmevandet har afgivet varmen, sendes det retur til varmeværket, hvor det igen varmes op.

Hvad er fordelene ved fjernvarme?

Din fjernvarme er fremtidens varme
Modsat olie og gas er fjernvarme en fremtidssikret opvarmningsform. Fjernvarmesystemet kan nemlig løbende omstilles til den mest miljørigtige og økonomisk mest fordelagtige varmeproduktion, uden at der skal ændres noget hjemme hos dig. Den fleksibilitet er afgørende, for at vi kan gå en grøn og tryg fremtid i møde.

Din fjernvarme bliver mere og mere grøn
Din fjernvarme er grøn varme, fordi den ikke er afhængig af fossile brændstoffer, men produceres af fx affald, biomasse, el, vind og solvarme.

Folketingets mål er, at fjernvarmen i Danmark er helt grøn i 2030. Men hos Fors A/S arbejder vi efter at levere CO2-neutral, grøn fjernvarme allerede i 2025.

Din fjernvarme er ingen pengemaskine
Fors A/S er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Derfor beregnes vores priser ud fra, hvad det koster at producere og drive fjernvarme – og ikke efter, hvor mange penge vi kan tjene til ejerne.

Fjernvarme kan gøre din bolig mere værd
Boligkøbere elsker fjernvarme. I hvert fald når man kigger på tallene: Ofte stiger værdien af boliger nemlig, når de får installeret fjernvarme.

Fjernvarme er nemt
Får du dit fjernvarmeanlæg på abonnement hos os, er besværet med drift og vedligehold overladt til os. Du skal ikke selv stå for installation, reparation og udskiftning af dit fjernvarmeanlæg, og du skal ikke bekymre dig om indkøb af brændsel (som fx træpiller eller el til en varmepumpe.

Grønne områder

Spørgsmål og svar

Kan jeg få fjernvarme?

Hører din adresse til et grønt område, betyder det, at du kan få fjernvarme.

Du kan se, om din adresse hører til et grønt område ved at bruge søgefunktionen længere oppe på siden eller ved at klikke dig ind på fjernvarmekortet og finde det område, du bor i.

Hvornår kan jeg få fjernvarme?

Ved at indtaste din adresse i søgefunktionen øverst på denne side, kan du se hvornår vi forventer, at fjernvarmen kommer til dit område.

Hvorfor kan jeg ikke få fjernvarme allerede i morgen?

Fjernvarme kræver et stort anlægsarbejde. Der skal graves hovedledninger frem til dit område og gade- og stikledninger frem til din bolig. Vi får mange forespørgsler omkring udvidelse af fjernvarmeområderne. Dette er vi naturligvis glade for, men vi er også kede af, at vi ikke straks kan hjælpe dem, som står med prisstigninger på naturgas.

Her kan du se, hvordan processen er for vores projekter:

1) Planlægning i samarbejde med rådgivende ingeniører: Hvor, hvornår og hvad skal det koste?

2) Boligejerne skriver sig op og hjælper med at planlægge

3) Vores ejerkommuner skal godkende projektet

4) Boligejerne skal underskrive tilbud om fjernvarme

5) Placering af stik i dialog med boligejerne

6) Entreprenører graver op og smeden lægger rør

7) VVS’eren tilslutter fjernvarmeanlægget

8) Tillykke – nu er du fjernvarmekunde

Bor du i et af de grønne områder på vores fjernvarmekort, vil du blive kontaktet af os, når vi nærmer os dit område. Du kan også se, hvornår vi forventer at komme til dit område ved at indtaste din adresse i søgefeltet længere oppe på siden

Kan jeg forvente at få fjernvarme allerede indenfor et år?

Nej. Vi har et stort ønske om at hjælpe så hurtigt vi kan, men det tager tid at planlægge et fjernvarmeprojekt.

Her kan du se, hvordan processen er for vores projekter:

1) Planlægning i samarbejde med rådgivende ingeniører: Hvor, hvornår og hvad skal det koste?

2) Boligejerne skriver sig op og hjælper med at planlægge

3) Vores ejerkommuner skal godkende projektet

4) Boligejerne skal underskrive tilbud om fjernvarme

5) Placering af stik i dialog med boligejerne

6) Entreprenører graver op og smeden lægger rør

7) VVS’eren tilslutter fjernvarmeanlægget

8) Tillykke – nu er du fjernvarmekunde

Bor du i et af de grønne områder på vores fjernvarmekort, så vil du blive kontaktet af os, når vi nærmer os dit område.

Du kan også se, hvornår vi forventer at komme til dit område, ved at indtaste din adresse i søgefeltet længere oppe på siden.

Hvorfor har I ikke været på forkant?

I Roskilde Kommune er vi rigtig godt i gang med fjernvarme. Flere områder har fjernvarme og har haft det længe – og endnu flere områder er på vej til at få fjernvarme.

Det er vores ejerkommuner, der beslutter, om der skal være fjernvarme, og hvor det skal være. I kommunerne Holbæk og Lejre kommune er der først lige truffet politisk beslutning om fjernvarme. Desuden er de statslige rammebetingelser blevet ændret i 2020, så de nu understøtter en omstilling fra gas til fjernvarme.

Hvorfor kan jeg ikke skifte til varme, som jeg skifter telefonselskab?

Fordi vi ikke har et sammenhængende ledningsnet, som vi kender det fra el og gas. Der er ikke lagt fjernvarmerør ud alle steder.

Er jeg tvunget til at få fjernvarme?

Nej, det er frivilligt. Der er på nuværende tidspunkt ikke tilslutningspligt.

Får jeg besked, når fjernvarmen nærmer sig mit område?

Ja, vi kontakter dig, når fjernvarmen nærmer sig dit område, og når du har mulighed for at tilmelde dig fjernvarmen.

Afhængigt af, hvornår fjernvarmen kommer til dit område, kan der gå noget tid, før vi kontakter dig.

Kan jeg påvirke, hvilken rækkefølge I udruller fjernvarmen i?

Vi får mange henvendelser på, om vi kan tilpasse tidsplanen til den enkelte boligejer i et givent område. Det kan vi desværre ikke. Der er logik i de planer, vi udarbejder, og dem følger vi. Vi arbejder på, at så mange som muligt kan blive koblet på fjernvarmen, så hurtigt det kan lade sig gøre.

Kommer tidsplanen til at holde?

Tidsplanen, over hvem der kan få fjernvarme og hvornår, er betinget af, at vi kan få materialer og arbejdskraft nok.

Alle kommuner og forsyningsselskaber landet over har fået samme opgave, som skal indfries på samme tidspunkt i 2028. Det betyder, at vi kommer til at trække på den samme arbejdskraft og de samme ressourcer, og det kan ende med at blive vores største ‘flaskehals’ i bestræbelserne på at nå i mål til tiden.

Der er ingen tvivl om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at overholde tidsplanen. Sker der ændringer i tidsplanen, vil den blive opdateret her på siden.

Får jeg besked, når fjernvarmen nærmer sig mit område?

Ja, vi kontakter dig, når fjernvarmen nærmer sig dit område, og når du har mulighed for at tilmelde dig fjernvarmen.

Afhængig af hvornår fjernvarmen kommer til dit område, kan der gå noget tid, før vi kontakter dig.

Hvad kan jeg gøre for at spare på min varmeregning, indtil fjernvarmen kommer til min vej?

Det er altid en god idé at spare på varmen og det varme vand i hjemmet. På den måde, kan du både spare penge og samtidig passe på miljøet.

Her finder du en række tips til at spare på varmen og vandet i hjemmet

Hvornår kan jeg tilmelde mig fjernvarmen?

Du vil blive kontaktet af os, når vi nærmer os dit område, og du har mulighed for at tilmelde dig fjernvarmen.

Hvordan vil prisen på fjernvarme udvikle sig de næste år?

Det er altid svært at spå om fremtiden, og prisen afhænger bl.a. af hvilken energikilde, der bliver brugt til at producere fjernvarme. Prisen kan stige, ligesom den også kan falde.

Fors A/S og dermed fjernvarmen drives efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at vi ikke må have hverken over- eller underskud i virksomheden. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi arbejder hele tiden på at nedbringe omkostningerne.

Alle vores omkostninger til drift, vedligeholdelse og nye projekter bliver fordelt ud på kunderne via priserne på de forskellige forsyningsydelser.

Kommer jeg til at kunne få fjernvarmeanlægget på abonnement?

Hvor længe holder et fjernvarmeanlæg?

Den tekniske levetid er cirka 25 år.

Hvad koster det at få fjernvarme?

Du kan læse mere om vores gældende priser for fjernvarme her: https://www.fors.dk/priser/

Hvad koster fjernvarmen om året?

Du kan læse mere om vores gældende priser for fjernvarme her: https://www.fors.dk/priser/

Gule områder

Spørgsmål og svar

Kan jeg få fjernvarme?

Hører din adresse til et gult område, betyder det, at vi er nødt til at undersøge nærmere, om fjernvarme vil være den rigtige løsning for dit område.

Et nyt fjernvarmeområde skal kunne bære omkostningerne til investering i produktionsanlæg og ledningsnet. Det er omkostninger, som skal dækkes ind af de varmekunder, der er tilsluttet nettet. I Fors A/S vil vi være sikre på at kunne tilbyde en konkurrencedygtig varmepris, når vi tilbyder fjernvarme. Vi er derfor nødt til at undersøge dit område nærmere, inden vi med sikkerhed kan tilbyde fjernvarme til dit område.

Næste skridt

Hører din adresse til et gult område, så er næste skridt, at det indsendte projektforslag skal godkendes af kommunen og dernæst at vi opnår en tilslutning på 70% i din by. Først da kan vi med sikkerhed sige, om fjernvarmen kommer til din adresse.

Når projektforslaget godkendes, går vi i gang med at indhente tilmeldinger, som skal opnå en tilslutning på 70%, for at projektet bliver en realitet.

Du hører nærmere fra os, når projektforslaget er godkendt af kommunen.

Særligt for Holbæk by

Vi kan allerede nu sige, at vi er i gang med at lave udbygningsplanen for, hvordan fjernvarmen kan udrulles i Holbæk by. Du kan holde dig opdateret her på siden.

Hvad er næste skridt for mit område?

Hører din adresse til et gult område, så er næste skridt, at det indsendte projektforslag skal godkendes af kommunen og dernæst at vi opnår en tilslutning på 70% i din by. Først da kan vi med sikkerhed sige, om fjernvarmen kommer til din adresse.

Vi forventer at kunne give besked om, hvorvidt fjernvarmen kommer til gule områder, i løbet af foråret 2024.

Særligt for Holbæk by

Vi kan allerede nu sige, at vi er i gang med at lave udbygningsplanen for, hvordan fjernvarmen kan udrulles i Holbæk by. Du kan holde dig opdateret her på siden.

Hvorfor kan andre forsyninger levere fjernvarme i selv små byer, når I ikke kan?

Et nyt kollektivt fjernvarmeområde skal kunne bære omkostningerne til investering i produktionsanlæg og ledningsnet. Det er omkostninger, som skal dækkes ind af de varmekunder, der er tilsluttet nettet. Vi kender ikke til andre forsyningers fjernvarmeberegninger eller hvilke priser, de ender med at pålægge kunderne. Hos Fors A/S vil vi være sikre på at kunne tilbyde en konkurrencedygtig varmepris, når vi tilbyder fjernvarme.

Fjernvarme er mest velegnet i større byområder og byer af en vis størrelse. Fjernvarme forudsætter typisk en interesse for op mod 70-80 % af de potentielle kunder i et område.

Hvordan kan det være at andre kort/undersøgelser viser, at det godt kan lade sig gøre, når jeres undersøgelser viser noget andet?

Der udarbejdes en række grundige analyser af bl.a. universiteter. Eksempelvis Varmeplan Danmark 2021. Flere af disse analyser er dog mere overordnede og kan ikke alene indikere et potentiale.

Hos Fors A/S har vi lavet vores egen meget grundige analyse, fordi vi vil være sikre på at kunne tilbyde en konkurrencedygtig varmepris, når vi tilbyder fjernvarme.

Hvor lange er udsigterne for et konkret svar på, om fjernvarmen kommer til mit område?

Vi forventer at kunne give besked om, hvorvidt projektforslaget for din by er godkendt, i løbet af foråret 2024. Derefter skal vi opnå en tilslutning på 70%, før vi med sikkerhed kan sige at fjernvarmen kommer.

Særligt for Holbæk by

Vi kan allerede nu sige, at vi er i gang med at lave udbygningsplanen for, hvordan fjernvarmen kan udrulles i Holbæk by. Du kan holde dig opdateret her på siden.

Hvad er fordelene ved fjernvarme?

Din fjernvarme er fremtidens varme
Modsat olie og gas er fjernvarme en fremtidssikret

opvarmningsform. Fjernvarmesystemet kan nemlig

løbende omstilles til den mest miljørigtige og økonomisk fordelagtige varmeproduktion, uden at der skal ændres noget hjemme hos dig. Den fleksibilitet er afgørende, for at vi kan gå en grøn og tryg fremtid i møde.

Din fjernvarme bliver mere og mere grøn
Din fjernvarme er grøn varme, fordi den ikke er afhængig af fossile brændstoffer, men produceres af fx affald, biomasse, el, vind og solvarme.

Folketingets mål er, at fjernvarmen i Danmark er helt grøn i 2030. Men hos Fors A/S arbejder vi efter at levere CO2-neutral, grøn fjernvarme allerede i 2025.

Din fjernvarme er ingen pengemaskine
Fors A/S er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og

Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Derfor beregnes vores priser ud fra, hvad det koster at producere og drive fjernvarme – og ikke efter, hvor mange penge vi kan tjene til ejerne.

Fjernvarme kan gøre din bolig mere værd
Boligkøbere elsker fjernvarme. I hvert fald når man

kigger på tallene: Ofte stiger værdien af boliger

nemlig, når de får installeret fjernvarme.

Fjernvarme er nemt
Får du et fjernvarmeanlæg på en abonnement hos Fors A/S, er besværet med drift og vedligehold overladt til os. Du skal ikke selv stå for installation, reparation og udskiftning af dit fjernvarmeanlæg, og du skal ikke bekymre dig om indkøb af brændsel (som fx træpiller eller el til en varmepumpe.

Hvad kan jeg gøre for at spare på varmen, indtil jeg får et konkret svar på, om jeg kan få fjernvarme?

Det er altid en god idé at spare på varmen og det varme vand i hjemmet. På den måde, kan du både spare penge og samtidig passe på miljøet.

Her finder du en række tips til at spare på varmen og vandet i hjemmet

Kan jeg være sikker på, at fjernvarme er en billigere løsning, hvis undersøgelserne senere viser, at mit område godt kan få fjernvarme?

Ja, vi tilbyder kun fjernvarme i de områder, hvor vores beregninger viser, at fjernvarme er den bedste løsning for lokalområdet samlet set.

Hvor lang tid kan der gå, fra at vi får svar på undersøgelsen om hvorvidt vi kan få fjernvarme, til vi rent faktisk får fjernvarme?

Vi har et ønske om at hjælpe så hurtigt, vi kan, men det tager tid at planlægge et fjernvarmeprojekt.

Her kan du se, hvordan processen er for vores projekter:

1) Planlægning i samarbejde med rådgivende ingeniører: Hvor, hvornår og hvad skal det koste?

2) Boligejerne skriver sig op og hjælper med at planlægge

3) Vores ejerkommuner skal godkende projektet

4) Boligejerne skal underskrive tilbud om fjernvarme

5) Placering af stik i dialog med boligejerne

6) Entreprenører graver op og smeden lægger rør

7) VVS’eren tilslutter fjernvarmeanlægget

8) Tillykke – nu er du fjernvarmekunde

Hvis undersøgelsen viser, at det kan betale sig at etablere fjernvarme i dit område, vil du blive kontaktet af os, når vi nærmer os.

Får jeg besked, når undersøgelsen for mit område er klar?

Ja. Så snart undersøgelsen for dit område er klar, så vil du få besked.

 

Hvad er fjernvarme?

Princippet i fjernvarme er enkelt: Varmt vand pumpes i isolerede rør fra et varmeværk til dit hus, som bliver varmet op. Derefter pumpes vandet, der nu er noget koldere, tilbage til varmeværket for at blive varmet op igen. Når først rørene er lagt, er der ikke så meget, der kan gå galt med fjernvarmen. Derfor er det også en af de mest driftssikre varmeformer.

Få mere viden om fjernvarme i denne film:

Fjernvarmerør

Vi hjælper dig videre

Smilende Fors medarbejder

Har du brug for hjælp?

Kontakt os