Dekorativt

Miljødata for fjernvarme

Vi arbejder hele tiden for at gøre fjernvarmen grønnere. Her kan du se, hvor stor en del af vores varmeproduktion, der bliver produceret af vedvarende energi. I vores dokumentation kan du finde alle detaljerne for, hvornår varmen er grøn, gul eller rød.
Dekorativt
Fakta om fjernvarme

Fjernvarme på landsplan

I Danmark forsynes 66 % af alle husstande af fjernvarme. Det vil i tal sige:

  • 3,7 millioner personer i 1.843.774 danske husstande forsynes i dag med fjernvarme.
  • 76 % af al fjernvarmen er baseret på vedvarende energi som sol, vind, biomasse, biogas og geotermi.
  • Der er ca. 60.000 kilometer fjernvarmenet på landsplan med omkring én milliard liter varmt vand.

Kilde: Dansk Fjernvarme

Den lokale fjernvarme fra Fors A/S

Hos Fors A/S kan vi levere fjernvarme til vores ejerkommuner Roskilde, Holbæk og Lejre. Fjernvarmen bliver produceret forskelligt fra sted til sted. Nedenfor kan du se, hvordan varmen bliver produceret i hvert enkelt område.

Fjernvarme i Roskilde

I oversigten kan du se, hvordan fordelingen af brændsel så ud i 2023. Vil du også se miljødeklarationerne, kan du nedenfor få adgang til hente deklarationerne for de seneste tre år.
Brændsel Andel
Brændselsfrit 1,6 %
Elektricitet 0,7 %
Olie 6,2 %
Naturgas 3,3 %
Kul 0 %
Træpiller 34,7 %
Træflis 28,6 %
Halm 1,7 %
Biogas 0,5 %
Affald 22,8 %
I alt 100 %
86 %

Roskilde: Grøn fjernvarme

Fjernvarmen i Roskilde er grøn og udleder mindre CO2 end en luft til vand-varmepumpe. I 2023 udgjorde andelen af vedvarende energi 86 %, som du kan se detaljer for i fjernvarmedeklarationerne.

Fjernvarme i St. Merløse

I oversigten kan du se, hvordan fordelingen af brændsel så ud i 2023. Vil du også se miljødeklarationerne, kan du nedenfor få adgang til hente deklarationerne for de seneste tre år.
Brændsel Andel
Olie 2,1 %
Halm 97,9 %
I alt 100 %
98 %

St. Merløse: Grøn fjernvarme

Fjernvarmen i St. Merløse er grøn og udleder mindre CO2 end en luft til vand-varmepumpe. I 2023 udgjorde andelen af vedvarende energi 97,9 %, som du kan se detaljer for i fjernvarmedeklarationerne.

Fjernvarme i Jyderup

I oversigten kan du se, hvordan fordelingen af brændsel så ud i 2023. Vil du også se miljødeklarationerne, kan du nedenfor få adgang til hente deklarationerne for de seneste tre år.
Brændsel Andel
Solenergi 16,1 %
Naturgas 83,9 %
I alt 100 %
16 %

Jyderup: Rød fjernvarme

Fjernvarmen i Jyderup er rød og udleder mere CO2 end et gasfyr. I 2023 udgjorde andelen af vedvarende energi 16,1 %, som du kan se detaljer for i fjernvarmedeklarationerne. Der er et nyt varmeværk på vej i Jyderup, som du kan læse mere om nedenfor. 

Vores varme - nu og i fremtiden

Det er et af vores primære indsatsområder at optimere den eksisterende varmeforsyning og udbrede bæredygtig fjernvarme.