Sådan får du fjernvarme - trin for trin

Del via:

Hvad gør vi?

 1. Vi rådgiver og vejleder dig til at træffe beslutning om, hvorvidt du bør skifte til fjernvarme.
 2. Når vi har modtaget din underskrevne tilslutningserklæring kontakter vi dig for at aftale tidsplan og placering af stikledning, hovedhane og varmtvandsbeholder.
 3. Vi lægger stikledning helt ind til dit hus. Det indebærer at:
  • Vi graver ledningen ned i en ca. 1 m dyb rende. Stikledningens placering er på forhånd aftalt med dig
  • Vi fører ledningen gennem muren ind i dit hus og etablerer op til 2 stophaner indenfor
  • Når arbejdet er udført, reetablerer vi dit murværk og haveanlæg
 4. Når VVS-installatøren har færdigmeldt arbejdet, syner vi installationen og plomberer måleren.
 5. Vi sørger for registreringen i BBR og afmelding af naturgassen.

Hvad skal du selv gøre?

 1. Du skal underskrive en tilslutningserklæringen og returnere den til Fors A/S.
 2. Kontakt en VVS’er og få tilbud på den indvendige installation. Tilbuddet bør indeholde følgende ting:
  • Fjernelse af olie-/ gasfyr og kedel
  • Ombygning af rørføring
  • Montage af varmemåler
  • Levering og montering af varmeveksler
  • Regulering af det nye anlæg
  • Trykprøvning og isolering af de nye rør
  • Afblænding/ fjernelse og afmeldelse af olietank

VVS-montørens arbejde skal indmeldes til os via blanketten her på siden.

 1. Afmeld nuværende serviceordninger, fx olieleverance, skorstensfejer, service på fyr mv.
 2. Udfyld blanket om afmelding af naturgas (hvorefter vi tager kontakt til gasselskabet og sørger for det praktiske)