Spring til indhold
Nyfjernvarmekunde
Fjernvarme

Om min varme

Overvejer du at få grøn og driftssikker fjernvarme som opvarmning af din bolig, så får du her viden, om hvordan du får fjernvarme.

Tilmeld dig serviceordning

Spørgsmål og svar

Hvordan får jeg fjernvarme?

Er der lagt fjernvarme i vejen, du bor på, eller har vi annonceret, at der kommer fjernvarme til din vej? Så har du mulighed for at få grøn fjernvarme. Bor du på en sidevej til en vej, hvor der er fjernvarme, har du sandsynligvis også mulighed for at få fjernvarme, hvis der er nok interesserede på din vej. Kontakt os for nærmere information.

Hvad gør vi?

 1. Vi rådgiver og vejleder dig til at træffe beslutning, om du bør skifte til fjernvarme. Du får her en tilslutningserklæring fra os.
 2. Når vi har modtaget din underskrevne tilslutningserklæring, kontakter vi eller vores entreprenør dig for at aftale tidsplan og placering af stikledning, hovedhane og varmtvandsbeholder.
 3. Vi lægger stikledning helt ind til dit hus. Det indebærer, at:
  • Vi graver ledningen ned i en rende, der er cirka en meter dyb. Stikledningens placering er på forhånd aftalt med dig.
  • Vi fører ledningen gennem muren ind i dit hus og etablerer op til to stophaner indenfor.
  • Når arbejdet er udført, reetablerer vi dit murværk og haveanlæg.
 4. Når VVS-installatøren har færdigmeldt arbejdet, syner vi installationen og plomberer måleren.

Hvad skal du selv gøre?

Du skal returnere tilslutningserklæringen til os. Derefter skal du kontakte en VVS’er og få tilbud på den indvendige installation. Overvej at indhente flere tilbud for at opnå en fordelagtig pris.
Tilbuddet bør indeholde følgende ting:

  • Fjernelse af olie-/gasfyr og kedel
  • Ombygning af rørføring
  • Montage af varmemåler
  • Levering og montering af varmeveksler
  • Regulering af det nye anlæg
  • Trykprøvning og isolering af de nye rør
  • Afblænding/fjernelse og afmelding af olietank

VVS-montørens arbejde skal indmeldes til os.

Hvad koster det at skifte til fjernvarme?

Hvis du overvejer at skifte til fjernvarme, er du altid velkommen til at kontakte os. Så hjælper vi dig med at finde ud af, om det kan lade sig gøre, hvad det koster, og om du kan spare penge ved at gøre det.

Hvor meget det koster at skifte til fjernvarme kommer til dels an på, hvor du bor, og hvilken opvarmningsform din bolig har nu. Du skal betale et bidrag til os for at blive tilsluttet vores ledningsnet. Se vores tilslutningspriser.

Udover tilslutningsbidraget skal du betale en VVS-montør for det arbejde, som skal udføres i din bolig i forbindelse med omlægningen.

Hvis du bor i Himmelev, hvor vi udbygger ledningsnettet, kan du spare hele eller dele af tilslutningsbidraget.

Skift fra naturgas eller oliefyr
Det er forholdsvis nemt at skifte fra naturgas eller oliefyr til fjernvarme, fordi fjernvarmeanlægget kan kobles direkte op på det eksisterende varmesystem i din bolig.

Hvis du skifter fra naturgas, betaler vi for afkobling af naturgassen. Dog kun hvis du bor i Roskilde-området.

Hvis du skifter fra oliefyr og bor i Roskilde-området, sparer du investeringsbidraget. Så skal du kun betale stikledningsbidrag for den ledning, som vi lægger ind til dit hus.

Skift fra el eller varmepumpe
Hvis din bolig i dag er opvarmet med elradiator eller luft-til-luft-varmepumpe, er der typisk en større udgift ved at skifte til fjernvarme, fordi du som regel skal have ført rør rundt i huset og montere radiatorer. Til gengæld er den løbende besparelse som regel også større.

Hvis du skifter fra elvarme og bor i Roskilde-området, sparer du investeringsbidraget. Så skal du kun betale stikledningsbidrag for den ledning, som vi lægger ind til dit hus.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt for, at du kan få fuld rabat:

 • Din bolig er i BBR-registreret med elvarme eller elektricitet som varmekilde
 • Der er ikke et vandbårent centralvarmeanlæg installeret i huset
 • Der er tale om en almindelig familiebolig, som kan forsynes med en standard stikledning
 • Ejendommen ligger i vores forsyningsområde i Roskilde

Erhverv og større bygninger kan også få tilskud ved omlægning fra elvarme til fjernvarme. Kontakt os for et konkret tilbud på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk.

Hvorfor har jeg varme, men ikke varmt vand?

Hvis du har varme, men ikke varmt vand, skal fejlen findes i dit anlæg. En årsag til manglende varmt vand kan være problemer med enten din varmtvandsbeholder eller din gennemstrømsvarmeveksler. Du skal selv kontakte en VVS’er.

Hvorfor er radiatorerne ikke varme, når fjernvarmen virker?

Hvis du ikke har varme i dine radiatorer, når fjernvarmen er tændt, skal fejlen findes i dit varmesystem. Du kan undersøge, om der mangler vand på dit anlæg, udlufte radiatorerne og lytte til cirkulationspumpen for at høre, om den er tændt. Kontakt eventuelt en VVS’er.

Hvad er afkøling?

Når man har fjernvarme pumpes varmt vand i isolerede rør fra et varmeværk til vores kunders huse, som det varmer op. Derefter pumpes vandet – der nu er noget koldere – tilbage til varmeværket for at blive varmet op igen. Det er det, der kaldes afkøling. Returtemperaturen på det vand, der sendes tilbage til varmeværket, skal helst være så lavt som muligt, så udnytter du nemlig varmen bedst. Derved spares elforbrug til pumper, og varmetabet i fjernvarmenettet mindskes.

Som fjernvarmekunde i Roskilde bliver du belønnet, hvis du har en god afkøling og udnytter fjernvarmen bedst muligt. Vi kan nemlig måle temperaturen på det vand, vi sender til dig og det, der kommer retur. Hvis du udnytter varmen godt, får du en bonus. Omvendt får du en ekstra afgift, hvis du ikke udnytter fjernvarmen.

Faktaark om afkølingstakst

 

Få hjælp til dit anlæg

En god afkøling afhænger af, om dit varmeanlæg er indstillet korrekt. Derfor er det en god ide at holde øje med anlægget, og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med.

Hvis du tilmelder dig vores serviceordning, hjælper vi dig med at få mest muligt varme for pengene.

Hvad skal jeg gøre, når der er lukket for varmen?

Hvis der er lukket for varmen, kan du se det under ‘Drift’. Her kan du også se, hvornår vi forventer, at du har varme igen.

Har du ikke modtaget en sms om lukningen, kan du tilmelde dig sms-service.

Bor du i etageejendom, skal du kontakte dit ejendomskontor eller din vicevært. Måske har de lukket for varmen.

Hvad er en serviceordning, og hvordan tilmelder jeg mig?

Hvis du er fjernvarmekunde i Roskilde, kan du få en serviceordning, så du er sikret, at dit fjernvarmeanlæg er indstillet og virker korrekt.

Det første besøg er et hovedeftersyn, hvor dit fjernvarmeanlæg bliver testet og gennemgået. Her får du også vejledning i, hvad du selv kan gøre for at spare på energien. Vi undersøger samtidig, om der er andre forhold i huset, der gør det svært for dig at opnå en fornuftig varmeøkonomi.

Vi følger hovedeftersynet op med kontroleftersyn hvert andet år, hvor dit anlæg bliver justeret, så det kører optimalt. Efter hvert besøg får du en rapport, hvor det er beskrevet, hvis der er fejl og mangler, der bør rettes op.

Vi samarbejder med en række lokale håndværkere. Se hvem her. Serviceordningen koster 35 kroner om måneden. Beløbet dækker ikke udgifter til reparationer.

Tilmeld dig serviceordningen.

Kan jeg få fjernvarme i mit nybyggede hus?

Ja, det kan sagtens lade sig gøre. Er huset opført som lavenergi efter gældende bygningsreglement, har du også mulighed for at få reduceret den faste tarif (kr./m2/år) med 50 %. Hvis huset udelukkende har gulvvarme til rumvarme, har du også mulighed for at opnå en god afkøling af fjernvarmevandet og dermed opnå en yderligere besparelse på fjernvarmeregningen.

Er huset endnu ikke opført, mens vi anlægger fjernvarme i vejen, kan du med fordel få lagt et fjernvarmestik ind på din grund, så fjernvarmen er klar til dit nye hus.

Vi hjælper dig videre

Smilende Fors medarbejder

Har du brug for hjælp?

Kontakt os