Spring til indhold
Pære
Fjernvarme

Bliv klogere på fjernvarme

Bliv klogere på hvad fjernvarme er og få gode råd til, hvordan du sparer på varmen.

Hvad er fjernvarme?
Princippet i fjernvarme er enkelt: Varmt vand pumpes i isolerede rør fra et varmeværk til dit hus, som bliver varmet op. Derefter pumpes vandet, der nu er noget koldere, tilbage til varmeværket for at blive varmet op igen. Når først rørene er lagt, er der ikke så meget, der kan gå galt med fjernvarmen. Derfor er det også en af de mest driftsikre varmeformer.

I Roskilde får vores kunder fjernvarme fra store værker som Avedøreværket og Energitårnet. I St. Merløse har vi vores eget, halmfyrede varmeværk, og i Jyderup får vores kunder varme fra vores naturgasfyrede varmeværk.

Nysgerrig på viden om fjernvarme? Se med i filmen.

Driftmand på varmeværk

Gode råd om fjernvarme

God afkøling giver dig billig varme

Når man har fjernvarme pumpes varmt vand i isolerede rør fra et varmeværk til vores kunders huse, som det varmer op. Derefter pumpes vandet – der nu er noget koldere – tilbage til varmeværket for at blive varmet op igen. Det er det, der kaldes afkøling. Returtemperaturen på det vand, der sendes tilbage til varmeværket, skal helst være så lavt som muligt, så udnytter du nemlig varmen bedst. Derved spares elforbrug til pumper, og varmetabet i fjernvarmenettet mindskes.

Som fjernvarmekunde i Roskilde bliver du belønnet, hvis du har en god afkøling og udnytter fjernvarmen bedst muligt. Vi kan nemlig måle temperaturen på det vand, vi sender til dig og det, der kommer retur. Hvis du udnytter varmen godt, får du en bonus. Omvendt får du en ekstra afgift, hvis du ikke udnytter fjernvarmen.

Faktaark om afkølingstakst

 

Få hjælp til dit anlæg

En god afkøling afhænger af, om dit varmeanlæg er indstillet korrekt. Derfor er det en god ide at holde øje med anlægget, og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med.

Hvis du tilmelder dig vores serviceordning, hjælper vi dig med at få mest muligt varme for pengene.

Sommerluk din fjernvarme og spar penge

Hvis du sommerlukker for varmen kan du spare op til 1.000 kroner, samtidig med at du gør noget godt for miljøet. Men hvordan hænger det sammen, og hvordan er det nu lige man gør?

Hvorfor skal jeg sommerlukke for varmen?
Hvis du lukker for dit fjernvarmeanlæg, når fyringssæsonen er slut, sparer du både penge på din varmeregning og skåner klimaet for CO2. Samtidig er du også med til at sikre en bedre udnyttelse af fjernvarmen generelt, hvilket igen er til gavn for både økonomien og miljøet.

Hvilke fordele er der for mig?
Sommerlukning af fjernvarmen i en almindelig bolig giver i gennemsnit en besparelse på mellem 3 og 5 procent på dine varmeudgifter. Vores varmekunder i Roskilde bliver desuden afregnet efter afkølingsgrad, altså hvor godt de udnytter varmen. Sommerlukning er med til at forbedre din afkøling, fordi du udnytter energien bedre. Der er altså både penge at spare på varmeforbruget og måske også på afkølingen.

Hvornår skal jeg sommerlukke?
Det bestemmer du selv. Når vejret bliver varmere, og du ikke mener, at du har brug for varmen fra dine radiatorer, bør du sommerlukke for fjernvarmen.

Hvordan sommerlukker jeg?
For at sommerlukke for dit fjernvarmeanlæg skal du lukke for dit anlægs sommerventil og slukke for cirkulationspumpen til radiatoranlægget. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskel på de forskellige fjernvarmeanlægs opbygning, så hvis du er i tvivl, kan det være en god ide at læse i brugervejledningen til dit anlæg eller kontakte en VVS’er.

Hvordan finder jeg sommerventilen?
Alle fjernvarmeanlæg har en sommerventil, men den kan være udformet forskelligt: Den kan være udstyret med et blåt eller rødt håndtag. Sommerventilen lukker for det rør, der forsyner radiatorerne med varme, uden at lukke for det rør, der opvarmer brugsvandet. Ved at følge rørene fra dér, hvor din installation starter, kan du finde ventilen. Ventilen sidder efter en forgrening af rørene, hvor én streng går til brugsvand og en anden går til radiatorer.

Hvordan tjekker jeg, at jeg har sommerlukket rigtig?
Hvis du er usikker på, om du har sommerlukket rigtigt, kan du gå boligen/ejendommen igennem cirka 30 minutter efter, at du har drejet på sommerventilen og slukket for cirkulationspumpen. Læg din hånd på det rør, der går ind i toppen af din radiator lige før det sted, hvor termostaten sidder: Er røret koldt, er der sommerlukket. Er det stadig varmt, er der ikke.

Hvorfor kan jeg ikke bare lukke for radiatorerne?
Når du lukker for radiatorerne, er der stadig varme i rørene. Der vil altid være et vist varmetab på rørene, og om sommeren kan det faktisk udgøre størstedelen af dit forbrug. Lukker du derimod for sommerventilen, lukker du både af for radiatorerne og for varmen i rørene mellem dit fjernvarmeanlæg og radiatorerne. Så minimerer du varmetabet og behøver ikke at skrue på termostaterne på radiatorerne.

Jeg bor i etageejendom og aner intet om ejendommens fjernvarmeanlæg. Hvem skal jeg tale med?
Hvis du bor i en etageejendom, er det som regel viceværten, der står for drift af ejendommens fjernvarmeanlæg. Det er derfor ham, du bør gøre opmærksom på fordelene ved at sommerlukke, og hvor let det i grunden er.

Er det ikke rigtigt, at den varme jeg sparer, bare bliver til overskudsvarme, der ledes ud i havet?
Nej, det er ikke rigtigt. Der er ikke længere overproduktion af varme, som der var tidligere. For vedligeholdelse af fjernvarmenettet er det vigtigt, at forbrugerne sommerlukker for deres anlæg, da varmen ellers bare løber rundt i rørsystemet uden at blive brugt. Det giver en større belastning af rørene og et større varmetab. Når forbrugerne sommerlukker, spildes der ikke energi på at varme rørsystemet op, og der er mindre vedligeholdelse. Sommerluk er altså win-win for forbrugere, os og miljøet.

Kan jeg sommerlukke, når jeg ikke har fjernvarme?
Ja, det kan du. Alle bygninger med olie-, gas- eller pillefyr kan sommerlukke, ligesom man kan med fjernvarme. Mange fyr sommerlukker dog af sig selv som en del af den automatiske styring. Er dit fyr ikke af den type, skal du blot lukke for sommerventilen og cirkulationspumpen manuelt. Rådfør dig med vejledningen til fyret, eller kontakt forhandleren eller et VVS-firma, hvis du er i tvivl.

Tænd varmen langsomt og spar penge

Hvis du vil have mest mulig varme for dine penge, skal du faktisk lade radiatoren være og i stedet justere dit fjernvarmeanlæg.

Radiatoren bestemmer ganske vist, hvor varmt du ønsker, der skal være i rummet. Ønsker du eksempelvis en stuetemperatur på cirka 22°, skal radiatoren stå på tre. Men når det så bliver koldere uden for, kan radiatoren få svært ved at varme op til de 22°. Også selv om du skruer op på fire på radiatoren. For temperaturen på det varme vand i varmerørene er stadig den samme. Og det er netop her dit fjernvarmeanlæg kommer ind i billedet.

Hvordan sparer jeg penge på at tænde mit anlæg?
I stedet for at indstille temperaturen på radiatorerne, når det bliver koldere, skal du gøre det på fremløbstermostaten på fjernvarmeanlægget. Skruer du langsomt op for temperaturen på vandet i radiatorerne, er det faktisk nemmere for radiatorerne at lave den temperatur, som du gerne vil have. Det giver en mere jævn varme og mere varme for pengene.

Hvordan gør jeg?
Når fyringssæsonen begynder, sætter du fremløbstermostaten på dit fjernvarmeanlæg på 35-40 grader. Når det bliver koldere, hæver du fremløbstemperaturen på fjernvarmeanlægget 5–7 grader, og når det bliver rigtig koldt, skruer du 5-7 grader yderligere op.

Fremløbstermostaten, som også kaldes en reguleringsventil, sidder på dit fjernvarmeanlæg og ligner termostaten på en radiator.

Hvis du har klimastat
Nogle fjernvarmeanlæg er udstyret med en klimastat, som automatisk regulerer temperaturen efter udetemperaturen. Så hvis dit anlæg har en klimastat, behøver du ikke selv gøre noget, når bare klimastaten er indstillet rigtigt. Hvis du er tvivl om, hvorvidt den er indstillet rigtigt, så kontakt din VVS’er.

Har du brug for hjælp?
Hvis du synes, at det bliver lidt besværligt at holde styr på fremløbstemperaturer og reguleringsventiler, er der heldigvis hjælp at hente. Hvis du bor i Roskilde og får fjernvarme fra os, kan du for 35 kroner om måneden få en serviceaftale, hvor en lokal fagmand hjælper dig med at indstille dit fjernvarmeanlæg.

Regler

Klagemuligheder

​​Hvis du ikke er tilfreds med vores services eller levering, har du mulighed for at klage. Læs mere her.