Spring til indhold
Affaldssortering for virksomheder

Affaldssortering for virksomheder

Fra 1. januar 2023 er det lovpligtigt for alle virksomheder at sortere husstandslignende affald i de ti samme affaldstyper, som gælder for private husstande.

De ti affaldstyper er:

Plast
Mad- og drikkekartoner
Metal
Papir
Glas
Pap
Madaffald
Restaffald
Farligt affald
Tekstilaffald

Derfor skal virksomheder også affaldssortere

Vi skal alle sortere mere og bedre for at sikre, at ressourcerne i det husstandslignende affald bliver behandlet korrekt og for a sikre, at ressourcerne bliver genanvendt i nye produkter i stedet for at gå til forbrænding.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan I finde tips og råd til at komme i gang med affaldssortering.
Gå til Miljøstyrelsen her 

Uændrede regler for produktionsaffald

Virksomheders produktionsaffald skal fortsat sorteres i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen.
Læs om Affaldsbekendtgørelsen her

Sådan kan virksomheder komme af med det husstandslignende affald

I Holbæk kommune er der lige nu følgende muligheder:

Privat vognmand

Virksomheder kan lave en indsamlingsaftale med en privat vognmand, der er godkendt som indsamlingsvirksomhed i Affaldsregisteret.
Gå til Affaldsregistret her

Genbrugspladser

Virksomheder kan aflevere en del af affaldet på genbrugspladserne i Holbæk Kommune. Her kan I komme af med alt genanvendeligt affald med undtagelse af madaffald og restaffald. På genbrugspladserne betaler virksomheder pr. indkørsel.

Mulig kommunal indsamlingsordning på sigt
  • I Holbæk Kommune tilbydes virksomheder at benytte den kommunale indsamlingsordning for affaldstyperne plast, mad- og drikkekarton, metal, papir, glas, pap, madaffald og restaffald
  • Tilbuddet og løsningen gælder kun virksomheder, som producerer husstandslignende affald i art og mængde på linje med private husstande. Det vil være frivilligt for virksomheder, der opfylder kravet i dette punkt, om man vil benytte den kommunale indsamlingsordning eller en privat vognmand.
  • Virksomheder kan vælge de samme beholdere og tømmefrekvenser som private husstande, hvis de vil benytte den kommunale indsamlingsordning, og der vil være én beholder pr. affaldstype pr. produktionsenhed.
  • Virksomheder, som vil gøre brug af den kommunale indsamlingsordning, vil blive opkrævet markedspriser, der vil bestå af ordningens affaldsgebyr + overskudstillæg. Markedsprisen skal sikre, at det ikke bliver konkurrenceforvridende at tilbyde en kommunal indsamlingsordning til virksomheder. Dette fremgår af Lov 898, som er et tillæg til Miljøbeskyttelsesloven.
  • Markedspriser vil også gælde for de virksomheder, som allerede får hentet madaffald og restaffald af Fors A/S. I vil blive kontaktet af Fors A/S med mere information.
  • Vi opdaterer informationerne her på hjemmesiden, hvis det bliver muligt for virksomheder at tilmelde sig den kommunale ordning.

Nyttige links

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Hent sorteringsvejledning