Spring til indhold
Hornhaerredvaerket
Nyheder

En stormfuld start endte med et godt samarbejde

En gruppe grundejere indgik et stærkt og solidt samarbejde med Fors A/S, da der blev varslet lukning af det lokale vandværk.

Der var i den grad bekymrede kunder i området omkring Haraldsborg Vandværk, da forsyningsselskabet Fors A/S meddelte, at de ville lukke værket. De frygtede, at lukningen ville resultere i husejere med vand i kældrene, da vandindvindingen muligvis bidrog til at holde grundvandsstanden nede.

Årsagen til lukningen af vandværket og tre tilhørende boringer var, at det var dyrt i drift, og at det i en længere periode ikke kunne levere vand i drikkevandskvalitet. Samtidig var der rigelig mulighed for forsyning fra det nyere og større vandværk i Hornsherred.

Da Fors A/S i 2017 informerede om, at de ville lukke vandværket, etablerede grundejerne en frivillig gruppe af borgere i området, kaldet ’Vandgruppen’. Her var formålet, at sikre et troværdigt datagrundlag til vurdering af konsekvenserne af værkets lukning. Herunder imødegåelse af ekstraordinære udgifter for områdets grundejere.

”Vi er interesserede i at inddrage vores kunder, hvor det giver mening. Og det gjorde det i høj grad i forbindelse med lukningen af Haraldsborg Vandværk. Derfor indgik vi et samarbejde med Vandgruppen, som gennemførte en stor dataindsamling og et omfattende analysearbejde, som viste sig at være af afgørende betydning for hele undersøgelsesarbejdet,” fortæller produktionsdirektør Henrik Correll fra Fors A/S.

Den omfattende undersøgelse, hvor Vandgruppen etablerede 40 pejleboringer på 20 matrikler og indsamlede 6000 pejledata fra 2017 til 2020, viste, at der ikke var en mærkbar ændring i den terrænnære grundvandsstand som følge af ophør af vandindvindingen.

”Undersøgelsen har taget væsentlig længere tid, end den normalt ville have gjort. Men til gengæld har vi fået et langt bedre datagrundlag, og vi har samtidig opnået et godt samarbejde med Vandgruppen. Det gør en verden til forskel. Vandgruppen har selv været med til at skabe datagrundlaget, og sammen er vi kommet frem til både resultater og konklusion. Det er guld værd hele vejen rundt,” siger Henrik Correll.

Den aktive indsats fra Vandgruppen og de andre grundejere har skabt mere end et grundigt datagrundlag. Der er nemlig også gradvist blevet opbygget et godt tillidsforhold mellem Fors A/S og områdets grundejere.

”Vandgruppens samarbejde med Fors A/S omkring nedlæggelsen af Haraldsborg Vandværk har været konstruktivt og frugtbart. Samarbejdet kom til at eksemplificere, at borgerne kan bidrage med værdifuld viden og indsats til løsning af et problem, som de ikke selv har skabt,” fortæller Olaf Berg på vegne af Vandgruppen.

 

Læs mere om lukningen af Haraldsborg Vandværk her.