Direktion og bestyrelse

Michael Brandt
Adm. direktør
Michael@fors.dk | 2012 1616

Rikke Saltoft
Stabschef
Rikke@fors.dk | 3010 3609

Thomas Hopp
Kundedirektør
Thomas@fors.dk | 3010 3615

Charlotte Vincents
Økonomidirektør
Charlotte@fors.dk | 3078 6120

Henrik Correll
Produktionsdirektør
Henrik@fors.dk | 3010 3610

Bestyrelsen 

Formand

Asger Kej (medlem af Forretningsudvalget)

Politisk udpegede medlemmer

Marinus Bastian Meiner (medlem af Forretningsudvalget)

Steen Klink (medlem af Forretningsudvalget)

Torben Jørgensen (medlem af Forretningsudvalget)

Christian Ahlefeldt-Laurvig

Jens Kristian Jensen

Lars-Christian Brask

Medarbejdervalgte medlemmer

Benny Steen Nørby

Birgit Poulsen

Jesper Christensen

Rico Boye Hansen

Kundevalgte medlemmer

Jens Christian Refsgaard

Søren Rasmussen

Erhvervsrepræsentant

Søren Jensen