Rester af pesticid fundet i vand fra Roskilde, Holbæk går fri

Del via:

Der er fundet rester af pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevandet fra Hornsherred-værket, som forsyner Roskilde by og en mindre del af det nordlige Lejre Kommune med drikkevand. Det er konklusionen på den laboratorie-undersøgelse, som Fors A/S, der leverer drikkevand i Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner, netop har modtaget.

Prøven er taget i kølvandet på de fund af pesticidet, som er gjort i flere dele af Danmark i de seneste tre uger.

Ikke sundhedsskadeligt

På trods af pesticid-resterne, kan vandet sagtens drikkes, for fundet er heldigvis klart under grænseværdien for, hvor meget af pesticidet, der må være i vandet.
I prøven fra Hornsherred-værket har laboratoriet mål 0,017 mikrogram, mens grænseværdien – altså hvor meget der maksimalt må være i vandet – er på 0,1 mikrogram.

”Prøven viser heldigvis, at vi er mindst fem gange under grænseværdien, men det er ærgerligt, at det overhovedet findes i vores vand. Vores mål er helt at undgå pesticider i det vand, vi pumper op. Derfor sætter vi nu yderligere ressourcer ind på at finde den eller de boringer, hvor pesticidet findes,” siger Leif Ordrup Pedersen, vandchef i Fors A/S.

Fors A/S har nu sendt prøver fra de boringer, hvorfra der hentes vand op til Hornsherred-værket til laboratoriet for nærmere analyse, som skal vise, hvilke boringer, som bidrager til forureningen.  Når den forurenede boring er fundet, vil den blive lukket.

På Fors A/S hjemmeside vil det blive meldt ud, når vandet, der sendes ud fra Hornsherred-værket igen er fuldstændigt fri for rester af de 36 pesticider, som alle vandværker i Danmark skal tjekke for. 

Se på kortet, om du bor i et område, som får leveret vand fra Hornsherred-værket (markeret med blåt).