Spring til indhold

Formular: Byggevand

Når du skal bruge vand til byggemodninger eller til erhvervsbyggerier, skal du søge om midlertidigt byggevand.

Udfyld formularen senest 10 dage før du skal bruge vandet, så kontakter vi dig for at lave en aftale om måleropsætning.

 

Sørg for at nedenstående er på plads, før du søger om byggevand.

Før du søger om byggevand, skal der være et vandstik på grunden

Du skal sikre dig, at der er et vandstik på grunden før du søger om byggevand. Hvis der ikke er et vandstik på grunden, skal der søges og betales for dette inden du kan søge om byggevand.

Du kan benytte følgende link til etablering af vandstik .

Målerbrønd skal etableres

Bygherre skal etablere en standard målerbrønd på den eksisterende stikledning, hvor vandledningen skal være tilpasset ø32mm i diameter. Målerbrønden skal være med kuglehane før og efter måleren, derudover skal vandledningen have en kontrollerbar kontraventil.

Det er bygherre selv, der sætter målerbrønden og afholder udgiften.

Når målerbrønd er sat, kontaktes Fors for montering af byggevandsmåler

Måleren skal holdes frostfri og beskyttes mod snavs og lignende. Hvis måleren er frostsprængt eller beskadiget på anden vis, vil bygherre blive opkrævet et beløb for en ny måler.

I hele opsætningsperioden skal der være fri adgang til måleren, hvis vi ikke kan få adgang ved vores kontrolbesøg, opkræver vi et beløb for forgæves kørsel.

Når der ikke skal bruges byggevand længere

Når måleren skal tages ned, skal vi have besked senest 5 arbejdsdage før, medmindre målerbrønden skal fraskæres og stikledningen skal heles.

Målerbrønden skal nedlægges/dækkes til umiddelbart efter måleren er taget ned, hvilket skal være gjort senest 2 dage efter, at måleren er taget ned. Sker dette ikke, vil der blive lukket for vandet.