Spring til indhold

Formular: Midlertidigt vand

Hvis du har brug for vand i en kortere periode til brug på eksempelvis byggepladser eller markeder, kan vi lave en midlertidig installation.

Udfyld formularen senest 10 dage før du skal bruge vandet, så kontakter vi dig for at lave en aftale.

Vær opmærksom på:

  • Forbrug afregnes efter vores gældende priser
  • Opsætning, flytning og nedtagning af måler må kun ske af os
  • Måleren skal holdes frostfri og beskyttes mod snavs og lignende
  • I hele opsætningsperioden skal der være fri adgang til måleren. Hvis vi ikke kan få adgang ved vores kontrolbesøg, opkræver vi for forgæves kørsel
  • Når måleren skal tages ned, skal vi have besked senest fem arbejdsdage inden Hvis måleren placeres i en målerbrønd, skal tilslutningshullet dækkes umiddelbart efter måleren tages ned. Arbejdet skal være afsluttet senest to dage efter, måleren er taget ned. Sker det ikke, vil vi få afsluttet opgaven på din regning