Aktuelle udbud

Del via:

Se vores udbud hos EU-Supply 

 

Kommende udbud 2019:

Entreprenørydelser anlæg

Rådgiverydelser – Drifts- og anlægsopgaver

Tornved Genbrugsplads - Bygningsentreprise

Slamsugning (drift)

Energibesparelser

Styretavler (Spildevand drift)

Servicering af pumpestationer

Containerkørsel (transport fra genbrugspladser)

Rengøring

Fjernvarmerør

Brøndgods

Containere (køb til genbrugspladser)

Vandmålere og fjernaflæsningssystem - Holbæk

Installation af vandmålere - Holbæk

Detailprojektering - Bjergmarken Ristehus

Byggeentreprise - Bjergmarken Ristehus