Plastaffald skal genanvendes

Del via:

Det er slet ikke i orden, når dansk plastaffald dumpes i Malaysia. Plastaffald skal genanvendes. Det kræver samarbejde, at løse problemet hele vejen rundt – lige fra produktionen til indsamlingen og genanvendelsen af plast. I kølvandet på TV2 dokumentaren, der viser, hvordan noget plastaffald ender i Malaysia og Indonesien, får vi mange spørgsmål til, hvad der sker med det indsamlede plastaffald i Holbæk Kommune. Det kan vi godt forstå. Nedenfor finder du svar på en række spørgsmål i forhold til, hvad der sker med plasten, Fors A/S indsamler fra husstande og på genbrugspladser.

Hvordan sorteres plast i Holbæk Kommune?
I Holbæk Kommune har vi både indsamling af plast ved husstandene og på genbrugspladserne. I beholderen ved husstandene må emballageplast som bøtter, flasker og spande komme i. Hertil også legetøj så længe det ikke indeholder elektronik samt plastposer og plastfolie.

På genbrugspladserne kan flere plasttyper afleveres fx også hård plast, plastfolie, PVC og plasthavemøbler.

Hvad sker der med den plast, som indsamles i Holbæk Kommune?
Det husstandsindsamlede plast samt plastfolie fra genbrugspladserne afleverer Fors A/S til ARGO. ARGO er et affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner med den primære opgave at sikre, at affaldet omdannes til ressourcer. Fors A/S er forpligtiget til at aflevere plast til ARGO, da Holbæk Kommune er medejer heraf. Du kan læse mere om ARGO her.

ARGO afsætter det husstandsindsamlet plast og ’blød’ plast (folie) fra genbrugspladserne til virksomheden DKK Plastics. DKK Plastics er specialiserede i at afsætte, oparbejde og genindvinde restprodukter af plast med særlig fokus på hård plast. Du kan læse mere om DKK Plastics her.

ARGO oplyser at plastaffaldet, de leverer til DKK Plastics, sendes videre til Tyskland til sortering og herefter ender hos virksomheder indenfor EU. Der er således ikke noget, som tyder på, at det plastaffald, der indsamles i Holbæk Kommune, sendes til tredje verdenslande.

Iflg. ARGO er fordelingen for genanvendelse af plasten, at cirka en tredjedel genanvendes som højkvalitetsplast, cirka en tredjedel omdannes til lavkvalitetsplast og en tredjedel er rest til energiudnyttelse.

Ved vi, om der er plast fra Holbæk Kommune, som dumpes i Malaysia eller brændes på fabrikker i Indonesien?
Fors A/S er forpligtiget til at aflevere plastaffald til affaldsselskabet ARGO, som afsætter det husstandsindsamlede plast og ’blød’ plast (folie) fra genbrugspladserne videre til virksomheden DKK Plastics. ARGO oplyser, at plastaffaldet, de leverer til DKK Plastics, sendes videre til Tyskland til sortering, og at det herefter ender hos virksomheder indenfor EU.

Hvad gør Fors A/S for at kontrollere, at virksomhederne, der aftager, genanvender det indsamlede plastaffald?
Fors A/S er forpligtiget til at aflevere plast til ARGO, da Holbæk Kommune er medejer heraf. Det er ARGO, der herefter har ansvaret for den videre proces herunder kontrol af, hvad der sker med det indsamlede affald i Holbæk Kommune.

Hvorfor skal vi blive ved med at sortere plast?
I øjeblikket er det kun ca. en tredjedel af den indsamlede plast, der kan genanvende til højkvalitetsprodukter.

Ved højkvalitetsprodukter menes nye produkter med samme anvendelse fx fødevareemballage.

Den enkelte kunde kan dog ikke se forskel på, hvilke plasttyper, der kan genanvendes og hvilke, der ikke kan. Det er baggrunden for, at Fors A/S beder kunden om at aflevere alt plast i en beholder, så Fors A/S kan sende det videre til sortering.

Selv om en del af plasten altså ikke på nuværende tidspunkt kan genanvendes, så er det vigtigt, at vi bliver ved med at sortere, da det er den eneste måde, vi kan få mængder og viden om plast og derved fx stille krav fremad til både producenter og oparbejdningsanlæg.