Dekorativt

Beholdere og placering

Det er dit ansvar, at skraldemanden kan hente dine affaldsbeholdere nemt og sikkert. Her kan du se, hvordan du skal placere dine affaldsbeholdere for at få dem tømt, og du kan finde andre praktiske informationer.

Placering af affaldsbeholdere

  • Dine affaldsbeholdere skal stilles frem til tømning på din afhentningsdag. Beholderne skal stå fremme ved kørevejen mellem kl. 6 og kl. 20 på selve dagen.
  • Hvis dit skel går frem til kørevejen, kalder man det også, at beholderne stilles frem til skel. Ligger dit skel ud til kørevejen, kan du derfor også vælge permanent at have dine beholdere stående ved skellet.
  • Ligger dit skel ikke ud til kørevejen, skal du altid stille dine beholdere frem til kørevejen på tømmedagen. Det samme gælder, hvis der fra dit skel og hen til kørevejen ligger et areal, du ikke ejer. I den situation skal du altså også stille dine beholdere frem til kørevejen på tømmedagen.
  • Et almindeligt fortov med fast underlag på ca. 1,5 meters bredde accepteres som den afstand, der må være fra beholdernes placering og frem til kørevejen.
  • Du skal placere dine beholdere, så hjul og håndtag er vendt ud mod skraldemanden. Se på tegningen, hvordan beholderne skal stå.
Viser at affaldsbeholdere skal placeres på en bestemt måde. Beholderens hjul og håndtag skal vende udad, beholderen skal stå på et fast underlag. Og affaldsbeholderne må maksimalt stå 1,50 meter fra kørevejen, så skraldemanden let kan komme til at tømme beholderne.

Tegningen viser korrekt placering af beholdere, når de skal tømmes

Få svar på dine spørgsmål

Dekorativt

Vi hjælper dig videre

Har du brug for hjælp?