Affaldshilsen

Vi sætter en "affaldshilsen" på din affaldsbeholder, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være i forbindelse med afhentningen af affald. Vi har krydset af på affaldshilsnen, hvad fejlkilden er og herunder kan du blive klogere på, hvad du skal gøre (bedre) anderledes.

Potentielle fejl gældende for alle beholdere

Rest

Viser ikonet for restaffald

Madaffald

Viser ikonet for madaffald

Plastaffald

Viser ikonet for plastaffald

Metal

Viser ikonet for metalaffald

Papir

Viser ikonet for papiraffald

Glas

Viser ikonet for glasaffald

Pap

Viser ikonet for papaffald