Afbrydelse af forsyning

Jeg bekræfter hermed, at jeg ønsker at få afbrudt forsyningen af følgende forsyningsarter, og afholde omkostningerne hertil.
Required
Required

Kontaktperson/ansvarlig for afbrydelsen:

Required
Required
Required
Vi gør opmærksom på, at anmodning om afbrydelse af forsyning skal ske med mindst 14 dages varsel. Fors A/S kan kun afbryde forsyningen, hvis betingelserne i lovgivningen er opfyldt. Fors A/S kontakter kunden for at aftale, hvornår afbrydelsen finder sted.