Spring til indhold
aagerup vandværk

Ågerup Vandværk

Hold dig opdateret på information om lukningen Ågerup Vandværk.

Hornsherredværket skal permanent forsyne både Ågerup og Tågerup med drikkevand, nu hvor to vandboringer bliver lukket.

Vi har valgt at lukke det aldrende vandværk i Ågerup. Det sker, fordi vandværket ikke længere er tidssvarende i forhold til at levere drikkevand. Men faktisk er det ikke noget nyt for vandkunderne i Tågerup og Ågerup. De har nemlig fået vand fra Hornsherredværket de seneste to år, fordi Roskilde Kommune vurderede, at kvaliteten af drikkevandet ikke var i orden. Hornsherredværket leverer også drikkevand til Roskilde.

”I de seneste år har vi hentet en begrænset mængde vand fra to indvindingsboringer til Ågerup Vandværk, en i Ågerup og en i Tågerup. Da Ågerup Vandværk nu skal lukkes, skal de to boringer lukkes. Det er simpelthen for dyrt at vedligeholde vandværket og de to boringer, når vi ikke længere bruger dem,” fortæller vores fagspecialist Henriette Jakobsen.

Når vandværket og boringerne er lukket ned, bliver grunden på Højgårdsvej 5 i Ågerup solgt. Efter planen bliver grunden sat på Homes hjemmeside i løbet af august eller september.

Der er tidligere blevet sendt breve ud til alle, der bor inden for 200 meter af hver boring.

”Det er vigtigt for os at holde alle orienterede, der bor i nærheden af boringerne. Især fordi når vi stopper med at pumpe vandet op, kan det potentielt medføre en stigende grundvandsstand i området. Vi forventer dog, at det ikke har indvirkning på husstandene i området,” siger Henriette Jakobsen.

Ågerup Vandværk og de to boringer i henholdsvis Ågerup og Tågerup lukker om et halvt år, når borgerne i området har haft mulighed for at sikre deres ejendomme.

Beboerne i området kan opleve Fors-medarbejdere i området i forbindelse med lukninger.

Grundvand

Aagerup

Risiko for stigning i det terrænnære grundvand

Læs mere