Spring til indhold
Aagerup
Nyheder

Ågerup Vandværk lukker efter to års stilstand

Hornsherredværket skal permanent forsyne både Ågerup og Tågerup med drikkevand, nu hvor to vandboringer bliver lukket.

Forsyningsselskabet Fors A/S har valgt at lukke det aldrende vandværk i Ågerup. Det sker, fordi vandværket ikke længere er tidssvarende i forhold til at levere drikkevand. Men faktisk er det ikke noget nyt for vandkunderne i Tågerup og Ågerup. De har nemlig fået vand fra Hornsherredværket de seneste to år, fordi Roskilde Kommune vurderede, at kvaliteten af drikkevandet ikke var i orden. Hornsherredværket leverer også drikkevand til Roskilde.

”I de seneste år har vi hentet en begrænset mængde vand fra to indvindingsboringer til Ågerup Vandværk, en i Ågerup og en i Tågerup. Da Ågerup Vandværk nu skal lukkes, skal de to boringer lukkes. Det er simpelthen for dyrt at vedligeholde vandværket og de to boringer, når vi ikke længere bruger dem,” fortæller fagspecialist Henriette Jakobsen fra Fors A/S.

Når vandværket og boringerne er lukket ned, bliver grunden på Højgårdsvej 5 i Ågerup solgt.

Fors A/S har i denne uge sendt breve ud til alle, der bor inden for 200 meter af hver boring.

”Det er vigtigt for os at holde alle orienterede, der bor i nærheden af boringerne. Især fordi når vi stopper med at pumpe vandet op, kan det potentielt medføre en stigende grundvandsstand i området. Vi forventer dog, at det ikke har indvirkning på husstandene i området,” siger Henriette Jakobsen.

Den enkelte grundejer har selv pligt til at sikre sin ejendom. Fors A/S anbefaler at tage kontakt til en autoriseret kloakmester eller byggesagkyndig for at få en vurdering af, hvad der skal til for at sikre ejendommen.

Ågerup Vandværk og de to boringer i henholdsvis Ågerup og Tågerup lukker om et halvt år, når borgerne i området har haft mulighed for at sikre deres ejendomme.

Beboerne i området kan opleve Fors-medarbejdere i området i forbindelse med lukninger.