Spring til indhold

Nem og grøn fjernvarme på vej til Vindinge

Her får du svar på de mest stillede spørgsmål om fjernvarme i Vindinge.

Tidsplanen er blevet opdateret siden informationsmødet i Vindinge. Se den senest opdaterede tidsplan for Vindinge 2023-2026 her.

Har du spørgsmål om fjernvarme?

Overvejer du at få fjernvarme? Her finder du svar på det, andre har været i tvivl om.  Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk

Use left and right arrows to navigate between tabs.

Teknik, gravearbejde og tidsplan

Spørgsmål og svar

Hvorfor kan jeg ikke blive koblet på fjernvarmen tidligere, når hovedledningen er lige i nærheden af min bolig?

Selvom du kun bor 5-10 meter fra hovedledningen, så vil det kræve en stor ændring i projektet at afvige fra hovedledningen. Selvom det kan opleves som om, at hovedledningen er lige i nærheden, så er det rent teknisk en anden sag. Hvis vi skal ændre planen yderligere, betyder det at projektet så vil blive meget forsinket.

Vi får mange henvendelser på, om vi kan tilpasse tidsplanen til den enkelte boligejer. Det kan vi desværre ikke. Der er logik i den plan vi har lavet, og den følger vi. Med planen arbejder vi på, at så mange som muligt kan blive koblet på fjernvarmen, så hurtigt det kan lade sig gøre.

Hvorfor er tidsplanen rykket?

Vi har været nødsaget til at flytte hovedledningens placering. Det har betydet, at vi ekstraordinært har fået mulighed for at optimere tidsplanen, så boliger der ligger lige for hovedledningen, nu får mulighed for at komme på tidligere.

Hvorfor kan jeg ikke få fjernvarme hurtigere?

Vi får i øjeblikket mange henvendelser på, om vi ikke kan tilpasse tidsplanen, så den enkelte boligejer kan komme hurtigere på. Det kan vi desværre ikke. Der er logik i den plan vi har lavet, og den følger vi. Med planen arbejder vi på, at så mange som muligt kan blive koblet på fjernvarmen, så hurtigt det kan lade sig gøre.

Hvornår kommer fjernvarmen til min vej?

Du kan se, hvornår fjernvarmen kommer til din vej i denne tidsplan.

Vi sender dig et brev med et kampagnetilbud, når vi når til din etape og når du har mulighed for at tilmelde dig fjernvarmen.

Vi forventer at hele udbygningen er færdig inden for fem år – og forhåbentlig endnu tidligere.

Hvor langt er vi i processen?

Vi er i fuld gang med at købe materialer og finde entreprenører til at udfører opgaven.

Det betyder også, at vi er startet på at planlægge hvordan og hvornår udrulningen af fjernvarmen mere specifikt skal ske i de enkelte etaper i Vindinge.

Kan tidsplanen ændre sig?

Vi gør alt hvad vi kan for at overholde tidsplanen. Hvis tidsplanen ændrer sig, vil du blive informeret.

Hvor mange husstande drejer det sig om?

Op mod 950 husstande kan tilslutte sig fjernvarmen.

Er der fjernvarme i Vindinge i dag?

Ja, der er indtil videre lagt fjernvarme i området omkring Toftebuen i Vindinge.

Graver I hele min have op, når fjernvarmen installeres?

Nej. Vi graver en 30-40 cm bred rende fra hovedledningen ude i vejen ind til soklen på dit hus. Her placeres fjernvarmerøret, som vi også fører ind i dit hus i samme omgang. Vi sørger naturligvis for at dække pænt til bagefter, lægger fliser på plads og sår nyt græs. Vi bestræber os på at være færdige indenfor en uge.

Når vi nærmer os, gennemgår vi sammen hvor stikledningen skal placeres.

Hvor længe er der håndværkere i huset?

Arbejdet inde i huset vil typisk tage en dag eller to.

Kan gulvvarmen i f.eks. badeværelset være tændt hele sommeren?

Ja. Har du vandbårent gulvvarme i badeværelset, inden du skifter til fjernvarme, så vil du også have det efter. Vi ændrer ikke på husets centralvarmesystem.

Vi anbefaler dog at lukke for varmen hen over sommeren, for at spare på varmen og sikre en bedre afkøling.

Hvor lang bliver arbejdsperioden med gravearbejde på vejene?

Vi vurderer, at det vil være omkring fire måneder på vejene.

Som udgangspunkt siger vi, at der vil være gravearbejde på privat grund i maks. 14 dage (10 arbejdsdage).

Graver I i fortovet eller i vejen til hovedledningen?

Vi graver som regel ikke i fortovet. Vi graver i vejen, fordi det er der, der er plads.

Men vi graver på tværs af fortovet, når vi etablerer din stikledning.

Bliver min indkørsel gravet op? Eller hvordan kommer stikledningen helt ind til huset?

I samråd med dig aftaler vi, hvor stikledningen skal ligge. Som udgangspunkt vælger vi korteste ledningsføring under hensyntagen til eksisterende el, vand og spildevandsledninger, som i forvejen ligger på din grund. Det kunne eksempelvis være gennem forhaven eller indkørslen. Vi reetablerer selvfølgelig det opgravede areal igen, efter stikledningen er lagt.

Jeg har i dag gasfyr i kælder. Er det et problem, hvis jeg vil konvertere til fjernvarme?

Nej, dine nye stikledninger føres ind i din kælder, og dit fjernvarmeanlæg kan efterfølgende opsættes der.

Kan jeg få skudt stikledningen ind til mit hus?

Nej, vi skyder ikke fjernvarmestikledninger ind, da der er risiko for at ramme andre ledninger på din grund, og da det kan skade det indskudte fjernvarmerør.

I stedet graver vi og lægger stikledningen ned. Herefter reetablerer vi området, så det er i samme stand som før vi begyndte at grave.

Hvornår opsættes fjernvarmemåleren?

Vælger du en abonnementsaftale, model A, så opsætter vi måler samtidig med at vi sætter dit fjernvarmeanlæg op.

Og ellers opsættes den efter aftale med dig. Når din egen VVS´er har opsat fjernvarmeanlægget og indmeldt det til os, så kommer vi og sætter en måler en på.

Stiller fjernvarme nogle krav til de interne rørstørrelser i de enkelte huse, og betyder en for lille diameter noget for returtemperaturen, som kan gøre fjernvarmen dyrere for de huse, som måtte have dette problem?

Såfremt huset har et vandbåret centralvarmeanlæg, vil varmekilden ikke ændre på forudsætninger for rørinstallationen i de enkelte huse.

Aftaleforhold og fjernvarmeanlæg

Spørgsmål og svar

Hvordan tilmelder jeg mig fjernvarmen i Vindinge

Du vil modtage et brev fra os med et kampagnetilbud, når du har mulighed for at tilmelde dig fjernvarmen.

Vi åbner op for tilmeldinger etapevis. Det vil sige, at de første der allerede nu kan tilmelde sig fjernvarmen, er alle veje i første etape i denne tidsplan.

Bor du på en vej i første etape kan du tilmelde dig fjernvarmen her.

Hvor mange takker ja til fjernvarme?

Når vi udbygger i et nyt område, vælger 75-80 % af boligerne typisk at blive tilkoblet på fjernvarmenettet.

I Danmark opvarmes to ud af tre danske boliger allerede med fjernvarme.

Hvad sker der med fjernvarmeaftalen, hvis vi sælger huset?

På boligmarkedet er huse med fjernvarme i høj kurs. Køberne betaler i gennemsnit to procent mere for deres nye bolig, hvis der er lagt fjernvarme ind – både på grund af varmeøkonomien og miljøgevinsten.

Så har du planer om at sælge huset inden for de næste par år, eller er du allerede i gang, betaler det sig både for jer og for de kommende købere, at boligen har fjernvarme.

Hvis du underskriver tilslutningserklæringen og får solgt huset, inden installationsarbejdet går i gang, så står det de nye ejere frit for, om de ønsker at overtage aftalen og få fjernvarme på samme fordelagtige vilkår.

Har du valgt et fjernvarmeanlæg på abonnement, skal du aftale nærmere med de nye ejere om overtagelse af aftalen.

Hvordan opsiger jeg min fjernvarmeaftale?

Efter en mindste-periode på et halvt år, har du mulighed for at opsige fjernvarmen igen. Det skal du gøre skriftligt, og du kan gøre det med en måneds varsel til udgangen af en måned. Når du opsiger aftalen, skal du betale omkostningerne til afbrydelse af stikledningen, nedtagning af udstyr, mv.

Skal jeg skifte til fjernvarme, eller er det frivilligt?

Fjernvarme er et tilbud, og du er ikke forpligtet til at tage imod det. Regeringen og stort set alle folketingets partier har dog besluttet, at al naturgas og olie til rumopvarmning skal udfases inden 2030, så du kan blive pålagt flere afgifter på naturgas og fyringsolie i fremtiden. Her vil fjernvarme være et fordelagtigt tilbud.

Kan en grundejer, der har sagt ja til fjernvarme, vente med at blive koblet på fjernvarmenettet?

Du kan ikke vente med at få etableret stikledningen til kampagnepris. Kampagneprisen er gældende indtil vi er forbi dit hus. Vi opkræver fast afgift fra det tidspunkt du begynder at aftage fjernvarme, dog senest 6 måneder efter etablering af din stikledning.

Hvad koster det at melde sig ud?

Det koster dækning af de faktiske udgifter ved følgende:

– Afbrydelse af stikledningen ved hoved/fordelingsledningen.

– Nedtagning af måler og andet tilhørende fjernvarmeselskabet.

– Omkostning ved eventuel fjernelse af de af fjernvarmeselskabets tilhørende ledninger på ejendommen, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører forbrugerens varmeforsyning.

Hvordan opsiger jeg min gasaftale?

Du skal selv opsige din gasaftale hos Evida. Du skal først opsige gasaftalen, når du har fået monteret et fjernvarmeanlæg og er klar til at aftage fjernvarme.  Du vil få information fra os omkring dette, når vi nærmer os.

Hvornår skal grundejerne på vejen beslutte sig – hvad er deadline for tilsagn?

Du kan tilmelde dig, så snart du modtager et brev med kampagnemateriale fra os. For at få glæde af kampagnetilbuddet, skal du senest tilmelde dig inden gravemaskinerne har været forbi dit hus. Tilmelder du dig herefter, så koster det den normale pris at blive tilsluttet fjernvarmen.

 

Kampagnepris 25.000 kr.
Normal tilslutningspris 39.606 kr.
Besparelse 14.606 kr.

Ovenstående er baseret på gældende priser for 2022.

I praksis ser vi meget gerne, at du tilmelder dig, så snart du har truffet beslutningen – og vi har åbnet op for tilmeldinger på din vej. Det gør planlægnings- og projekteringsarbejdet nemmere og til gavn for alle. Tilmeldingen er allerede nu åben for første etape. Du tilmelder dig fjernvarmen her.

Når tiden nærmer sig gravearbejdets begyndelse, vil du modtage mere information fra os

Hvad skal jeg selv gøre, hvis jeg ikke vælger en abonnementsaftale på fjernvarmeanlægget?

Du skal kontakte en VVS’er og få tilbud på den indvendige installation. Overvej at indhente flere tilbud for at opnå en fordelagtig pris.
Tilbuddet bør indeholde følgende ting:

  • Fjernelse af olie-/gasfyr og kedel
  • Ombygning af rørføring
  • Montage af varmemåler
  • Levering og montering af varmeveksler
  • Regulering af det nye anlæg
  • Trykprøvning og isolering af de nye rør
  • Afblænding/fjernelse og afmelding af olietank

Skal der være afløb i det rum, hvor fjernvarmeanlægget opsættes?

Nej, det er ikke et krav, men en god idé.

Hvor stort er fjernvarmeanlægget?

Målene på et typisk fjernvarmeanlæg til et parcelhus er cirka:

Højde: 80 cm
Bredde: 60 cm
Dybde: 40 cm

Se hvordan fjernvarmeanlægget ser ud her

Hvor stort er fjernvarmeskabet?

Målene er cirka:

Højde: 75 cm
Bredde: 33 cm
Dybde: 25 cm

I forhold til gas skabet, så er det mindre i bredden, men samme dybde.

Se hvordan fjernvarmeskabet ser ud her

Kan man selv bestemme farven på fjernvarmeskabet?

Du kan vælge mellem to farver. Antracit grå eller lys grå. Det er noget vi aftaler med dig, når vi kommer ud og skal aftale nærmere om selve installationen.

Se hvordan fjernvarmeskabet ser ud her

Hvordan virker et fjernvarmeanlæg?

Fjernvarmeanlægget fordeler det varme vand fra fjernvarmeværket via vekslere ud i både radiatorer og til opvarmning af brugsvand i din bolig – og tilbage igen. Denne proces nedkøler fjernvarmevandet, inden det igen sendes retur til fjernvarmeværket. Vandet, der sendes retur til fjernvarmeværket skal ideelt set nedkøles med 30 °C

Kan der komme udgifter for mig som kunde, i forbindelse med installationen af fjernvarmeanlægget, hvis jeg vælger et fjernvarmeanlæg på abonnement?

Fors A/S afholdelse af udgifter til installation af fjernvarmeanlægget omfatter følgende: Rørlængde på op til tre meter mellem hovedhaner og fjernvarmeanlæg, og en rørlængde på op til tre meter fra fjernvarmeanlæggets afgangsside og til tilslutning til ejendommens interne varmeinstallation. Rørene føres som synlige, lige rør med nødvendige bæringer, med maksimalt to stk. 90 graders retningsskift.

Bliver fjernvarmen varmet op med naturgas i Vindinge?

Nej, fjernvarmen opvarmes med energikilder som bæredygtig biomasse fra blandt andet Avedøreværket og affaldsforbrændingsanlæg.

Økonomi og miljø

Spørgsmål og svar

Hvad koster det at blive tilsluttet fjernvarmen?

Du kan få tilslutningen til fjernvarme til kampagnepris, hvis du tilmelder dig inden gravemaskinerne har været forbi dit hus. Prisen for efterfølgende tilslutning til fjernvarme vil være fuld pris efter gældende takstblad.

Med kampagnetilbuddet får du tilslutningsprisen til 25.000 kr. Det betyder, at du sparer 14.606 kr. på selve tilslutningen (baseret på gældende priser for 2022.)

Du kan dog først tilmelde dig, når du har modtaget kampagnemateriale fra os. Der er nu åben for tilmeldinger til første etape. Hører du til første etape kan du tilmelde dig fjernvarmen her.

Hvad koster et fjernvarmeanlæg?

I stedet for at købe et fjernvarmeanlæg, kan du få det på abonnement hos os. Det betyder, at du slipper for den store udgift ved ikke at købe anlægget.

Med et fjernvarmeanlæg på abonnement, slipper du samtidig for udgifter til løbende service og vedligeholdelse. Den del klarer vi nemlig også for dig.

Fjernvarmeanlæg på abonnement

Du kan vælge mellem to forskellige abonnementsløsninger (Model A og B):

Model A – Fors A/S gør alt for dig (Abonnement)
Få en komplet pakkeløsning inkl. fremtidig service. Du betaler 223,44 kr./mdr. baseret på de gældende priser for 2022.

Model B – Du gør mere selv (Abonnement)
Du skal selv håndtere dele af installationen. Vi sørger for fremtidig service. Du betaler 138,33 kr./mdr. baseret på de gældende priser for 2022.

Læs mere om modellerne her

Hvad koster fjernvarme, når jeg er blevet kunde?

Du kan se vores gældende priser på fjernvarme på fors.dk/priser

Fjernvarme er ingen pengemaskine

Fors A/S er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Derfor beregnes vores priser ud fra, hvad det koster at levere og drifte fjernvarme – og ikke efter, hvor mange penge vi kan tjene til ejerne.

Hvor meget CO2 sparer jeg miljøet for med fjernvarme?

Når du vælger fjernvarme, kan du spare klimaet for flere tons CO2 om året. Faktisk kan du reducere din CO2-udledning med hele 66 %, hvis du skifter til fjernvarme fra naturgas – og helt op til 75%, hvis du skifter fra olie.

Din fjernvarme er grøn varme, fordi den ikke er afhængig af fossile brændstoffer, men produceres af fx affald, biomasse, vind og solvarme mm. Folketingets mål er, at fjernvarmen i Danmark er helt grøn i 2030. Men hos Fors A/S arbejder vi efter at levere CO2-neutral, grøn fjernvarme allerede i 2025.

Afkølingstakst – hvad er det?

Når man har fjernvarme, pumpes varmt vand i isolerede rør fra et varmeværk til vores kunders huse, som det varmer op. Derefter pumpes vandet – der nu er noget koldere – tilbage til varmeværket for at blive varmet op igen. Det er det, der kaldes afkøling.

Returtemperaturen til varmeværket, skal helst være så lavt som muligt, så udnyttes varmen bedst. Derved spares elforbrug til pumper, og varmetabet i fjernvarmenettet mindskes.
Som fjernvarmekunde i Roskilde bliver du belønnet, hvis du har en god afkøling og udnytter fjernvarmen bedst muligt.

Vi kan nemlig måle temperaturen på det vand, vi sender til dig og det, der kommer retur. Hvis du udnytter varmen godt, får du en bonus. Omvendt får du en ekstra afgift, hvis du ikke udnytter fjernvarmen.

En god afkøling afhænger derfor af, om dit varmeanlæg er indstillet korrekt. Derfor er det en god ide at holde øje med anlægget. Det kan vi hjælpe med når du vælger vores abonnementsaftale Model A og B.

Afkoblingspuljen får jeg del i den?

Du skal rette henvendelse til Evida. Når du afmelder dig gassen hos Evida, får du svar på om du er dækket af afkoblingspuljen. Vi ved dog at afkoblingspuljen for 2022 er opbrugt, men at der forventes at komme en ny pulje igen i 2023. Hvis du ikke er dækket af afkoblingspuljen, betaler vi omkostningerne til afkobling.

Hvad består fjernvarmen af i Vindinge?

Vindinge bliver koblet på fjernvarmenettet i Roskilde. Her kommer varmen primært fra transmissionsselskabet VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), hvor varmen produceres sammen med el på bæredygtig biomasse blandt andet på Avedøreværket og på affaldsforbrændingsanlæg.

Hvad er fjernvarme?

Princippet i fjernvarme er enkelt: Varmt vand pumpes i isolerede rør fra et varmeværk til dit hus, som bliver varmet op. Derefter pumpes vandet, der nu er noget koldere, tilbage til varmeværket for at blive varmet op igen. Når først rørene er lagt, er der ikke så meget, der kan gå galt med fjernvarmen. Derfor er det også en af de mest driftssikre varmeformer.

Få mere viden om fjernvarme i denne film:

Vi hjælper dig videre

Kundeservice

Har du brug for hjælp?

Kontakt os