Spring til indhold
Nyfjernvarmekunde

Skift til nem og grøn varme i Himmelev

Her får du svar på de mest stillede spørgsmål om fjernvarme i Himmelev.

Tilbuddet om fjernvarme gælder for de veje, der har fået tilbuddet om fjernvarme i forbindelse med Himmelev fjernvarmeudbygningen for 2021-2024. Se hvilke veje i denne tidsplan.

Information om gravearbejde og ensretning på Frederiksborgvej
I samarbejde med vores entreprenør går vi snart i gang med at lægge fjernvarmerør i vejene. Læs mere om gravearbejdet og den kommende ensretning her

Hører du til Himmelev Øst fjernvarmeudbygningen for 2024-2025?
Søg på din adresse, og find ud af hvilket fjernvarmeudbygningsprojekt du hører til i Himmelev. Får du besked om, at fjernvarmen kommer til dit område i Himmelev Øst fra 2024 til 2025? Så læs mere om projektet her

Har du spørgsmål om fjernvarme?

Overvejer du at få fjernvarme? Her finder du svar på det, andre har været i tvivl om.  Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk

Use left and right arrows to navigate between tabs.

Teknik, gravearbejde og tidsplan

Spørgsmål og svar

Graver I hele min have op, når fjernvarmen installeres?

Nej. Vi graver en 30-40 cm bred rende fra hovedledningen ude i vejen ind til soklen på dit hus. Her placeres fjernvarmerøret, som vi også fører ind i dit hus i samme omgang. Vi sørger naturligvis for at dække pænt til bagefter, lægger fliser på plads og sår nyt græs. Arbejdet varer cirka en uge.

Hvor længe er der håndværkere i huset?

Arbejdet inde i huset vil typisk tage en dag eller to.

Hvor stort er fjernvarmeanlægget?

Målene på et typisk fjernvarmeanlæg til et parcelhus er cirka:

Højde: 80 cm
Bredde: 57 cm
Dybde: 40 cm

Kan gulvvarmen i f.eks. badeværelset være tændt hele sommeren?

Ja. Havde du vandbåren gulvvarme i badeværelset, inden du skiftede til fjernvarme, så vil du også have det efter. Vi ændrer ikke på husets centralvarmesystem.

Hvor i Himmelev er der fjernvarme i dag?

På side to i tidsplanen kan du se, hvor der er fjernvarme i dag, og hvor vi skal udbygge fjernvarmen.

Se tidsplan.

Hvornår kommer fjernvarmen til min vej?

Du kan se den overordnede tidsplan for hele udbygningsperioden og hvilke veje vi kommer til i Himmelev her: Se tidsplan.

Tidsplanen for gravearbejdet i det indeværende år kan findes her: Se tidsplan.

Vi sender dig et brev, når vi når til gravearbejdet på din vej.

Vi forventer at hele udbygningen er færdig inden for fem år – og forhåbentlig endnu tidligere.

Hvornår forventer I at gå i gang med etape 3?

Etape 3 er nu i gang i Himmelev. Afhængigt af vejret og leverancer af materialer, så kan tidsplanen dog flytte sig. Du vil altid kunne se den senest opdaterede tidsplan her:
https://www.fors.dk/tidsplaner/

Kommer fjernvarmen til min vej?

Du kan se i den overordnede tidsplan, om vi kommer til din vej i Himmelev. Se tidsplan.

Hvor lang bliver arbejdsperioden med gravearbejde på vejene?

Vi vurderer, at det vil være omkring fire måneder på vejene.

Som udgangspunkt siger vi, at der vil være gravearbejde på privat grund i maks. 14 dage (10 arbejdsdage).

Graver I i fortovet eller i vejen til hovedledningen?

Vi graver som regel ikke i fortovet. Vi graver i vejen, fordi det er der, der er plads.
Men vi graver på tværs af fortovet, når vi etablerer din stikledning.

Bliver min indkørsel gravet op? Eller hvordan kommer stikledningen helt ind til huset?

I samråd med dig aftaler vi, hvor stikledningen skal ligge. Som udgangspunkt vælger vi korteste ledningsføring under hensyntagen til eksisterende el, vand og spildevandsledninger, som i forvejen ligger på din grund. Det kunne eksempelvis være gennem forhaven eller indkørslen. Vi reetablerer selvfølgelig det opgravede areal igen, efter stikledningen er lagt.

Mit gasfyr skal udskiftes nu – hvad gør jeg?

Hvis din nuværende varmekilde går i stykker, inden det er muligt at aftage fjernvarme, betaler vi reparationen eller stiller udstyr til rådighed, så du har varme og varmt vand. Det gælder ikke servicetjek af gasfyr og mindre, ukritiske reparationer. Det er vigtigt, at alle reparationer går gennem os, ellers kan vi ikke refundere udgifterne. Så kontakt os, hvis du har brug for hjælp til det. Det midlertidige varmeudstyr tilhører os og bliver taget ned, når fjernvarmen er installeret.
Det er en forudsætning, at du har indgået aftale om fjernvarmeforsyning med os.

Jeg har i dag gasfyr i kælder. Er det et problem, hvis jeg vil konvertere til fjernvarme?

Nej, dine nye stikledninger føres ind i din kælder, og dit fjernvarmeanlæg kan efterfølgende opsættes der.

Kan jeg få skudt stikledningen ind til mit hus?

Nej, vi skyder ikke fjernvarmestikledninger ind, da der er risiko for at ramme andre ledninger på din grund, og da det kan skade det indskudte fjernvarmerør.

I stedet graver vi og lægger stikledningen ned. Herefter  reetablerer vi området, så det er i samme stand som før vi begyndte at grave.

Kan der komme udgifter for mig som kunde, i forbindelse med installationen af fjernvarmeanlægget?

Fors A/S afholdelse af udgifter til installation af fjernvarmeanlægget omfatter følgende: Rørlængde på op til tre meter mellem hovedhaner og fjernvarmeanlæg, og en rørlængde på op til tre meter fra fjernvarmeanlæggets afgangsside og til tilslutning til ejendommens interne varmeinstallation. Rørene føres som synlige, lige rør med nødvendige bæringer, med maksimalt to stk. 90 graders retningsskift.

Læs mere her: https://www.fors.dk/wp-content/uploads/2021/07/almindelige-vilkaar-for-abonnementsaftaler-paa-fjernvarmeanlaeg.pdf

Hvor kan jeg se, hvor fjernvarmen kommer fra?

Du kan se, hvor fjernvarmen kommer fra her.

Stiller fjernvarme nogle krav til de interne rørstørrelser i de enkelte huse, og betyder en for lille diameter noget for returtemperaturen, som kan gøre fjernvarmen dyrere for de huse, som måtte have dette problem?

Såfremt huset har et vandbåret centralvarmeanlæg, vil varmekilden ikke ændre på forudsætninger for rørinstallationen i de enkelte huse.

Skal der være afløb i det rum, hvor fjernvarmeanlægget opsættes?

Nej, det er ikke et krav, men en god idé.

Aftaleforhold

Spørgsmål og svar

Hvordan tilmelder jeg mig fjernvarmen i Himmelev

Du tilmelder dig fjernvarmen i Himmelev her

Hvor mange takker ja til fjernvarme?

Når vi udbygger i et nyt område, vælger 75-80 % af boligerne typisk at blive tilkoblet på fjernvarmenettet.

I Danmark opvarmes to ud af tre danske boliger allerede med fjernvarme.

Hvad sker der med fjernvarmeaftalen, hvis vi sælger huset?

På boligmarkedet er huse med fjernvarme i høj kurs. Køberne betaler i gennemsnit to procent mere for deres nye bolig, hvis der er lagt fjernvarme ind – både på grund af varmeøkonomien og miljøgevinsten.

Så har du planer om at sælge huset inden for de næste par år, eller er du allerede i gang, betaler det sig både for jer og for de kommende købere, at boligen har fjernvarme.

Hvis du underskriver tilslutningserklæringen nu og får solgt huset, inden installationsarbejdet går i gang, så står det de nye ejere frit for, om de ønsker at overtage aftalen og få fjernvarme på samme fordelagtige vilkår.

Hvordan opsiger jeg min fjernvarmeaftale?

Efter en mindste-periode på et halvt år, har du mulighed for at opsige fjernvarmen igen. Det skal du gøre skriftligt, og du kan gøre det med en måneds varsel til udgangen af en måned. Når du opsiger aftalen, skal du betale omkostningerne til afbrydelse af stikledningen, nedtagning af udstyr, mv.

Skal jeg skifte til fjernvarme, eller er det frivilligt?

Fjernvarme er et tilbud, og du er ikke forpligtet til at tage imod det. Regeringen og stort set alle folketingets partier har dog besluttet, at al naturgas og olie til rumopvarmning skal udfases inden 2030, så du kan blive pålagt flere afgifter på naturgas og fyringsolie i fremtiden. Her vil fjernvarme være et fordelagtigt tilbud.

Kan en grundejer, der har sagt ja til fjernvarme, vente op til tre år med at blive koblet på fjernvarmenettet?

Du kan ikke vente med at få etableret stikledningen gratis, men du kan vente op til tre år med at tage den i brug, hvis du får den etableret. Hvis den ikke er taget brug efter tre år, vil vi opkræve den faste tarif (se gældende priser her).

Hvad koster det at melde sig ud?

Det koster dækning af de faktiske udgifter ved følgende:

– Afbrydelse af stikledningen ved hoved/fordelingsledningen.

– Nedtagning af måler og andet tilhørende fjernvarmeselskabet.

– Omkostning ved eventuel fjernelse af de af fjernvarmeselskabets tilhørende ledninger på ejendommen, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører forbrugerens varmeforsyning.

Hvordan opsiger jeg min gasaftale?

Læs mere om, hvordan du opsiger din gasaftale her: Opsig din gasaftale 

Hvornår skal grundejerne på vejen beslutte sig – hvad er deadline for tilsagn?

I teorien skal det være, før gravemaskinerne har været forbi dit hus. I praksis ser vi meget gerne, at du tilmelder dig, så snart du har truffet beslutningen. Det gør planlægnings- og projekteringsarbejdet nemmere og til gavn for alle. Når tiden nærmer sig – typisk et par måneder før anlægsarbejdet på vejen opstarter – sender vi informationsmateriale ud.

Økonomi og miljø

Spørgsmål og svar

Hvad koster det at få fjernvarme?

Når du vælger fjernvarme i Himmelev, skal du ikke have penge op af lommen til hverken stikledning eller fjernvarmeanlæg, da du sparer det såkaldte investerings- og stikledningsbidrag. Hvis du tilmelder dig fjernvarmen i Himmelev senest to år efter gravearbejdet er færdigt på din vej, kan du få halv pris på investerings- og stikledningsbidraget efter gældende takstblad.

For at bestille fjernvarmen i Himmelev skal du udfylde følgende tilslutningserklæring.

Fjernvarmeanlæg på abonnement

Du kan vælge at få dit fjernvarmeanlæg på abonnement og dermed slippe for udgifter til løbende service og vedligeholdelse. Du kan vælge mellem to forskellige abonnementsløsninger:

 • Model A – Fors A/S gør alt for dig: Få en komplet pakkeløsning inkl. fremtidig service. Du betaler 249,16 kroner om måneden for vores service.
 • Model B – Du gør mere selv: Du skal selv håndtere dele af installationen. Du betaler 147,50 kroner om måneden, fordi du selv påtager dig store dele af arbejdet.

Læs mere om fjernvarmeanlæg på abonnement her

Fjernvarme er ingen pengemaskine

Fors A/S er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Derfor beregnes vores priser ud fra, hvad det koster at levere og drifte fjernvarme – og ikke efter, hvor mange penge vi kan tjene til ejerne.

Se priserne for varme i Roskilde 2024 her

Hvor meget CO2 sparer jeg miljøet for med fjernvarme?

Når du vælger fjernvarme, kan du spare klimaet for flere tons CO2 om året. Faktisk kan du reducere din CO2-udledning med hele 66 %, hvis du skifter til fjernvarme fra naturgas – og helt op til 75%, hvis du skifter fra olie.

Din fjernvarme er grøn varme, fordi den ikke er afhængig af fossile brændstoffer, men produceres af fx affald, biomasse, vind og solvarme mm. Folketingets mål er, at fjernvarmen i Danmark er helt grøn i 2030. Men hos Fors A/S arbejder vi efter at levere CO2-neutral, grøn fjernvarme allerede i 2025.

Hvor stor en andel af en vejs grundejere skal sige ”ja”, for at vejen får fjernvarme?

Som udgangspunkt har vi en tommelfingerregel, der siger, at 50 % på en vej skal sige ja. Men i realiteten beror det på en konkret vurdering fra vej til vej.

Hvordan er fordelingen mellem fast pris (pr m2 hus) og variabel pris (efter forbrug)?

Typisk omkring 30 % fast tarif og 70 % variabelt forbrug ved et parcelhus. Hertil kommer måler- og unitabonnement.

Giver prisstrukturen tilstrækkelig motivation til at spare på energien?

Ja, og der er ydermere besparelser at hente ved god afkøling. Se også gerne vores priser og læs mere om hvordan afkølingstaksten beregnes under “værd af vide om afkølingstaksten” her.

Kan grundejerforeningerne få udbetalt asfaltpenge, i stedet for at få lagt det sidste lag asfalt, hvis foreningen vil benytte lejligheden til at lave ny asfalt på hele vejen? Og i givet fald - hvor stort er det beløb?

Ja, vi vil dække omkostninger til slidlaget i forhold til arealet, vi har gravet op. Vi afslutter med et bærelag, som skal have lov at sætte sig et års tid, inden vi fræser og etablerer nyt slidlag.
Beløbet, der kan udbetales, følger de enhedspriser på asfaltarbejder, som Fors A/S’ entreprenører har givet tilbud på.

Kan jeg som borger i Himmelev få statstilskud til varmepumpe?

Der er ikke tilskudsordning på varmepumper i Himmelev, fordi området er udlagt til fjernvarme.

Kan prisen på fjernvarme stige?

Ja, det kan den godt. Men vi har taget højde for, hvad vi skal bruge i renovering lang tid fremover. Men prisen kan stige, ligesom den også godt kan falde. Fjernvarme kører efter hvile i sig selv-princippet og skal derfor ikke skabe overskud til ejerne.

Hvis I ejer min unit, kan jeg så stadig komme til at betale for dårlig afkøling?

Afhængig af hvordan du selv justerer dine termostater på dit centralvarmeanlæg, samt krav til højere indetemperatur i boligen, kan afkølingen blive dårligere, og derfor kan du komme til at betale for dårlig afkøling.

Hvad koster det at få afbrudt min gas?

Vi betaler for din afbrydelse af gas, når du skifter fra gas til fjernvarme.

Om beregningerne bag tallene i materialet

Her kan du læse mere om beregningerne bag de tal, der fremgår i materialet for fjernvarme i Himmelev. Se tallene her.

De fire største fordele ved fjernvarme

Fjernvarme er grøn fornuft

Når du vælger fjernvarme, kan du spare klimaet for flere tons CO2 om året. Faktisk kan du reducere din CO2-udledning med hele 66%, hvis du skifter til fjernvarme fra naturgas – og helt op til 75%, hvis du skifter fra olie.

Din fjernvarme er grøn varme, fordi den ikke er afhængig af fossile brændstoffer, men produceres af fx affald, flis, halm, vind og solvarme. Folketingets mål er, at fjernvarmen i Danmark er helt grøn i 2030. Men hos Fors A/S arbejder vi efter at levere CO2-neutral, grøn fjernvarme allerede i 2025.

Slip for den store udgift

Bestiller du fjernvarme inden gravemaskinerne har været forbi dit hus, så sparer du det såkaldte investerings- og stikledningsbidrag på cirka 40.000 kr.

Hos os kan du samtidig få dit fjernvarmeanlæg på abonnement i stedet for at købe det. Vælger du Model A eller B, betyder det at du slipper for den store udgift til anlægget. Det er med i abonnementsprisen. Samtidig slipper du for udgifter til løbende service og vedligeholdelse. Den del klarer vi nemlig også for dig.

Bestil inden fjernvarmen kommer til din vej, ved at udfylde tilslutningserklæringen, og slip for genopgravningsgebyret på ca. 20.000 kr.

Fjernvarmeanlæg på abonnement

Du kan vælge mellem to forskellige abonnementsløsninger (Model A og B), eller du kan vælge at eje fjernvarmeanlægget selv (Model C):

 • Model A – Fors A/S gør alt for dig (Abonnement)
  Få en komplet pakkeløsning inkl. fremtidig service. Du betaler 223,33 kroner om måneden for vores service, hvilket svarer til 2680 kr. om året. Går din installation af anlægget udover vores standardløsninger, kan det medføre en merudgift. Læs mere her
 • Model B – Du gør mere selv (Abonnement)
  Du skal selv håndtere dele af installationen. Vi sørger for fremtidig service. Du betaler 138,33 kroner om måneden, hvilket svarer til 1660 kr. om året, fordi du selv påtager dig store dele af arbejdet.
 • Model C – Du gør det hele selv (Ikke abonnement)
  Du ejer selv fjernvarmeanlægget, og derfor står du også selv med alle udgifter ifb. med anskaffelse, opsætning, service og reparation.

Læs mere om Model A, Model B og Model C her

Fjernvarme er ingen pengemaskine

Fors A/S er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde og drives efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Derfor beregnes vores priser ud fra, hvad det koster at producere og drive fjernvarme – og ikke efter, hvor mange penge vi kan tjene til ejerne.

Fjernvarme kan gøre din bolig mere værd

Boligkøbere elsker fjernvarme. I hvert fald når man kigger på tallene: Ofte stiger værdien af boliger nemlig, når de får installeret fjernvarme.

Fjernvarme er nemt at få installeret

Hvordan?

 1. Du tilmelder dig fjernvarmen i Himmelev her
 2. Vi kontakter dig, inden fjernvarmen kommer til din vej for at fortælle dig om arbejdet og den videre proces. (Vi aftaler tidsplan og placering af stikledning m.m.)
 3. Vi graver ud til fjernvarme på din vej og grund. Bagefter genetablerer vi naturligvis, så det ser ud som før.
 4. Du opsiger din gasaftale hos Evida (hvis du har gas)
 5. Vi udskifter dit nuværende fyr med fjernvarmeanlægget
 6. Vi vejleder dig i, hvordan du registrerer din nye opvarmningsform i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
 7. Vi tjekker at alt er i orden.

Hvad er fjernvarme?

Princippet i fjernvarme er enkelt: Varmt vand pumpes i isolerede rør fra et varmeværk til dit hus, som bliver varmet op. Derefter pumpes vandet, der nu er noget koldere, tilbage til varmeværket for at blive varmet op igen. Når først rørene er lagt, er der ikke så meget, der kan gå galt med fjernvarmen. Derfor er det også en af de mest driftssikre varmeformer.

Få mere viden om fjernvarme i denne film:

Fors medarbejder i udgravning

Vi hjælper dig videre

Har du brug for hjælp?

Kontakt os