Spildevandspriser

Del via:

Hvad koster dit spildevand i 2017?

Holbæk:

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift 4.036,36 kr.
Ejendomme med hustank betaler for tømning af tank, samt en afgift til staten, som afhænger af anlæggets type. 

Afledning til kloak:  
Pris for afledning pr. m³ vand 34,11
Fast årlig betaling for kloak 625,00
Andre afledningsformer:  
Statsafgift pr. m³ vand Se www.skm.dk
Tanktømning:  
Tømning af samletank 2,5 m³ 789,00
Tømning af samletank 4 m³ 832,00
Tømning af samletank 5 m³ 886,81
Tømning af samletank 6 m³ 904,20
Tømning af samletank 10 m³ 949,89
En årlig tømning af septiktank 633,59
Tømning af septiktank hvert andet år 317,34
Tømning af tank udenfor rute 1.500,00
Tømning af tank, akut/ udenfor normal arbejdstid 2.500,00


Priserne er inkl. moms.

Ovenstående er kun et udsnit af de mest anvendte takster i vores takstblad. Se komplet takstblad For Fors Spildevand Holbæk A/S 2017 (PDF)

Renter og gebyrer

Lejre:

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift 4.865,41 kr.
Ejendomme med hustank betaler for tømning af tank, samt en afgift til staten, som afhænger af anlæggets type.

Afledning til kloak:  
Pris for afledning pr. m³ vand 41,48
Fast årlig betaling for kloak 717,91
Andre afledningsformer:  
Statsafgift pr. m³ vand Se www.skm.dk
Tanktømning:  
To årlige tømninger af samletank op til 3 m³ 1.198,00
To årlige tømninger af samletank 3-6 m³ 1.512,00
To årlige tømninger af samletank over 6 m³ 2.455,00
En årlig tømning af bundfældningstank op til 3 m³ 866,25
En årlig tømning af bundfældningstank 3-6 m³ 1.572,00
En årlig tømning af bundfældningstank over 6 m³ 2.791,00
Ekstra tanktømning inden for to hverdage (tillæg til ovenstående priser) 51,00
Tillæg ved tømning af tank uden for normal arbejdstid 1.500,00
Akut tømning af tank (inden for 6 timer) 1.780,00


Priserne er inkl. moms.

Ovenstående er kun et udsnit af de mest anvendte takster i vores takstblad. Se komplet takstblad For Fors Spildevand Lejre A/S 2017 (PDF)

Renter og gebyrer

Roskilde:

For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift 3.799,50 kr.
Ejendomme med hustank betaler for tømning af tank, samt en afgift til staten, som afhænger af anlæggets type.

Afledning til kloak:  
Pris for afledning pr. m³ vand 38,00
Andre afledningsformer:  
Statsafgift pr. m³ vand Se www.skm.dk
Tanktømning:  
Samletanke op til 6 m³ 575,50
Samletanke op til 8 m³ 721,00
Samletanke op til 10 m³ 866,25
Samletanke op til 12 m³ 1.011,65
Samletanke op til 14 m³ 1.157,00
Samletanke op til 16 m³ 1.302,40
Samletanke op til 18 m³ 1.447,75
Samletanke op til 20 m³ 1.593,15
Samletanke over 20 m³ afregnes særskilt  
Bundfældningstanke op til 4 m³ 720,65
Bundfældningstanke op til 6 m³ 886,25
Bundfældningstanke op til 8 m³ 1.051,90
Bundfældningstanke over 8 m³ afregnes særskilt  
Ekstra tømninger - se udvidet takstblad nedenfor  


Priserne er inkl. moms.

Ovenstående er kun et udsnit af de mest anvendte takster i vores takstblad. Se komplet takstblad For Fors Spildevand Roskilde A/S 2017 (PDF)

Renter og gebyrer