Dagrenovation fra erhverv

Del via:

På de fleste arbejdspladser bliver der også produceret dagrenovation, og derfor er vores affaldsordning ikke kun for private.

Erhverv med mere end fem ansatte skal være med i vores ordning, mens erhverv med færre end fem ansatte selv bestemmer, om de vil være med. 

Vi henter to typer affald ved erhverv

I modsætning til private husstande, kan erhverv dog kun få hentet restaffald og bioaffald af os.

Ifølge loven må erhverv nemlig frit vælge, hvem der skal håndtere deres genbrugelige affald. I kan derfor selv vælge, om I vil have det hentet af en privat vognmand, eller om I vil aflevere det på en af vores genbrugspladser. Hvis I vælger det sidste, kan I tilmelde jer erhvervsaffaldsordningen her.

Tømmedage

Som udgangspunkt bliver jeres beholder til rest- og bioaffald tømt hver anden uge. Hvis I har meget affald, kan I melde jer til ugetømning i selvbetjeningen. 

Beholderen skal stå fremme ved dit skel mellem kl. 6 og 18 på tømmedagen. Skraldemanden går kun ind på grunden efter beholderne, hvis I er tilmeldt afhentning på standplads. Det kan I gøre i selvbetjeningen.